Økonomistyring + Økonomi og ledelse

Bedriftsøkonomi og ledelsesteori er viktige kunnskaper i dagens samfunn. Økonomistyring og Økonomi og ledelse er programfag som gir deg innsikt i økonomisk teori og ledelsesfilosofi.

Dette lærer du

Disse to fagene gir deg en grunnleggende innføring i hvordan økonomien fungerer og håndteres i en bedrift. Fagene vil være verdifulle nesten uansett hvilket yrke du velger, og er naturligvis et godt grunnlag for videre studier innenfor økonomifaget. Siden økonomi handler mye om tall, må du beherske de grunnleggende regneartene, og i tillegg også prosentregning.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Økonomistyring

Økonomistyring gir en grunnleggende innføring i regnskap, regnskapsanalyse, priskalkulasjon og budsjettering. I tillegg møter du emner som IKT-systemer og problemstillinger i tilknytning til miljøvern. I kurset vil vi bruke PC med økonomiske ferdigmodeller. Du vil også lære å utarbeide enkle modeller selv. På Bjørknes underviser vi Økonomistyring med 6 uketimer i høstsemesteret. Læreplanen i Økonomistyring finner du her.

Økonomi og ledelse

Økonomi og ledelse er et kurs du kan ta selv om du ikke har tatt økonomistyring først. Her får du en innføring i kostnadsteori, inntektsteori, ulike markedsformer, lønnsomhetsberegninger, investeringsanalyse og finansiering. I alle disse emnene vil det være et stort innslag av tallbehandling. Du vil også få en innføring i samfunnsansvar, globalisering, samt organisasjon og ledelse. Også i dette faget bruker vi PC med ferdige og egenproduserte økonomiske modeller. På Bjørknes underviser vi Økonomi og ledelse med 6 uketimer i vårsemesteret. Læreplanen i Økonomi og ledelse finner du her.

Fagkode:

SAM3033
SAM3035

Eksamensform:

Privatister må avlegge skriftlig eksamen i økonomifagene.

Kompetansegivende:

Økonomifagene kreves ikke for noen høyere utdanning

Pris:

Økonomistyring + Økonomi og ledelse: 21.000,-
Økonomistyring: 12.900,-
Økonomi og ledelse: 12.900,-

Omfang:

140+140 timer. 17 +17% støtte i Lånekassen.

Klikk her for PDF-versjonen.