Nettundervisning

Nettundervisning

Behov for fleksibilitet? Vi tilbyr nettundervisning for privatister i både fellesfag og realfag.

Ved å ta fagene som nettelev kan du fullføre utdanningen din, oppnå generell studiekompetanse, eller skaffe realfagskompetanse uten å måtte slutte i jobb eller flytte hjemmefra. Som nettelev har du full frihet og fleksibilitet. Les og studer når det passer deg. Din nettlærer holder kontakt med deg, du får lærestoff og oppgaver, og du får tilbakemeldinger på oppgavene du leverer. Du har tilgang til nettkurset i tre semestre. 

Ingen søknadsfrist
Vi har rullerende opptak til nettstudier gjennom hele skoleåret, men det er undervisningsfri på sommeren fra ca 20. juni fram til skolestart i slutten av august. Vi følger Oslo-skolene når det gjelder andre ferier i skoleåret. For privatister avholdes eksamen to ganger i året, på høsten og på forsommeren. Du har selv ansvar for å melde deg til eksamen, men du vil få beskjed om oppmeldingsprosedyrer, frister osv.

Vær aktiv!
Å være nettelev krever ofte selvdisiplin og vilje til å gjennomføre løpet enn om du velger klasseromsundervisning. Det er opp til deg selv hvor ofte du vil ha kontakt med læreren. Nettstudiene undervises av lærere som til daglig underviser ved Bjørknes Privatskole, og som har lang erfaring med sine fag. Vi tilbyr følgende fag som nettstudier:

Engelsk Vg1 7200
Samfunnsfag VG1 4150
Naturfag 6900
Matematikk 1P 6900
Matematikk 2P

Matematikk 2P-Y

Fysikk 1

Fysikk 2

4150

6900

7850

7850

Norsk skriftlig og muntlig 10600
Historie Vg2+3 6900
Kroppsøving teori 4150
Psykologi 1

Spansk 1

Spansk 2

7100

7500

7500

Fagpakker

6-fagspakken

De 6 studiekompetansefagene på nett:

Norsk, Historie, Matematikk, Naturfag, Engelsk og Samfunnsfag.

Kr. 38 500,-

 

Påbygg

Påbygg på nett:

Norsk, Matematikk 1P/2P, Historie, Naturfag, Kroppsøving + ett programfag (Psykologi 1)

Kr. 38 500,-

 

Firefagspakken

For deg som har fagbrev:

Norsk, Matematikk 1P/2P, Historie og Naturfag

Kr. 32 000,-

 

Realfag

For mange studer ved universiteter og høyskoler er det krav om at du har eksamen i ett eller flere realfag.

Bjørknes og NKI har i fellesskap utviklet nettilbud i fagene matematikk, fysikk, biologi og kjemi.

Følgene realfagskurs er tilgjengelige som nettkurs:

  • Matematikk S1+S2
  • Matematikk R1+R2
  • Kjemi 1 + 2
  • Fysikk 1 + 2
  • Biologi 1 + 2

VG2 og VG3 kursene kan tas uavhengig av hverandre.

I hvert fag er det mulig å melde seg på en heldagssamling det semesteret du skal avlegge eksamen.

Påmelding skjer via NKI, du finner en lenke til påmeldingsskjema under hvert enkelt fag.

Lurer du på hvilke fag du trenger? Ta kontakt med våre rådgivere for å sette opp et studieopplegg som er tilpasset deg. Bestill en gratis rådgivningstime her.

Under ser du promo for kroppsøving, ett av flere fag vi tilbyr som nettstudier.