Plan for skoleåret

Her ser du skoleruten for skoleåret 2017-2018.

Høstsemesteret  2017

Skolestart: Ordinær skolestart i uke 34. Undervisning etter timeplanen starter onsdag 23/8. Elever som skal ta ingeniørpakken starter tirsdag 15/8. Forkurs i studieteknikk, matematikk og grammatikk starter fra og med mandag 14/8.

Eksamensoppmelding:  Siste frist for oppmelding til høsteksamen er 15. september. Du må selv melde deg til eksamen på www.privatistweb.no. Du finner informasjon om eksamensoppmeldingen på its-learning og på privatistweb.no.  Husk riktig fagkode i alle fag og i tillegg lærerkode i muntlige fag.

Høstferie: onsdag – fredag i Uke 40. fra og med onsdag 4. oktober til og med fredag 6. oktober. Skolen er åpen for lesing i høstferien.

Undervisningsslutt: Undervisningen i skriftlige fag med eksamen høsten 2017 går frem til eksamen. Undervisningen i muntlige fag med eksamen høsten 2017 går frem til og med fredag 17. november. I alle fag uten eksamen høsten 2017 undervises det etter timeplanen frem til og med fredag 8. desember.

Prøveeksamen og tentamen: I skriftlige fag med eksamen til jul arrangeres skriftlig preøveeksamen i ukene 44/45. Ordinær undervisning i disse ukene. I skriftlige fag uten eksamen høsten 2017 arrangeres skoletentamen mandag 11. desember – onsdag 13. Desember. Ikke ordinær undervisning i tentamensdagene.

Juleferie: fra og med torsdag 14. desember (for deg som skal ha muntlig eksamen høsten 2017 er siste mulige eksamensdato lørdag 16.12)

 

Vårsemesteret 2018

Skolestart: Undervisningen starter mandag 8. januar.

Eksamensoppmelding: Siste frist for oppmelding til våreksamen er 1. februar. Du må selv melde deg til eksamen på www.privatistweb.no. Du finner informasjon om eksamensoppmeldingen på its-learning og på privatistweb.no.  Husk riktig fagkode i alle fag og i tillegg lærerkode i muntlige fag.

Vinterferie: Uke 8, fra og med mandag 19. til og med fredag 23. februar. Skolen er åpen for lesing.

Påskeferie: Fra og med mandag 26. mars til og med mandag 2.april. Skolen er åpen for lesing i deler av ferien.

Prøveeksamen: I skriftlige fag arrangeres skriftlig prøveeksamen i ukene 14/15. Ordinær undervisning i disse ukene. Undervisning etter timeplanen i fag uten muntlig eksamen til og med fredag 27. april. Siste ordinære undervisningsdag i fag med muntlig eksamen fredag 20. april.

Eksamensperiode: Fra og med 21. april til og med 16. juni  (vi tar forbehold om mindre justeringer når det gjelder eksamensperiodens lengde i begge semestre)

 

Feltkurs i biologi, laboratoriekurs i kjemi, biologi og fysikk, samt annen ekstraundervisning vil bli lagt utenom ordinær undervisningstid, fortrinnsvis i helger. Dette vil bli varslet i god tid.