23/5 regelen

23/5 regelen

Den såkalte «23/5» regelen sier at dersom du har fylt 23 år og kan dokumentere minst fem års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen, vil seksfagspakken gi deg generell studiekompetanse.

De som har vitnemål fra treårig videregående skole, kan også søke på grunnlag av 23/5-regelen dersom de kvalifiserer for det. Siden bare seks fag da vil inngå i beregningen, kan det være en stor fordel hvis man har svake karakterer som må forbedres. På et fullt vitnemål vil det være rundt 25 karakterer, og da vil hver forbedring gi mindre utslag. Hvis du søker med vitnemål og  samtidig dokumenterer at du kvalifiserer for å bli beregnet etter 23/5-regelen, skal universitetet eller høyskolen du søker beregne hva som vil lønne seg best for deg med hensyn til opptak til studiet.

Dersom du pga sykdom eller andre forhold ikke har kunnet opparbeide deg yrkeserfaring, vil dette bli tatt hensyn til. Det må da dokumenteres.

Vær oppmerksom på at du får alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år hvis du søker på grunnlag av 23/5-regelen. Først det året du fyller 27 år vil du få de maksimale åtte alderspoengene

Lurer du på karaktersnittet ditt? Prøv vår karakterkalkulator her:

https://bjorknesprivatskole.no/karakterkalkulator/