70 elever forberedte seg til eksamen ved å gå langs Akerselva

70 elever forberedte seg til eksamen ved å gå langs Akerselva

At lærerne på Bjørknes Privatskole bruker varierte metoder for å forberede elevene på eksamen, hersker det ingen tvil om. Les om geografitimen langs Akerselva her.

Lørdag 21. oktober møtte hele 70 geografielever opp ved Maridalsvannet. Ikke fordi de ikke hadde noe bedre å gjøre en lørdag formiddag, men for å være med på lærerne Hans Petter Løvold og Henning Østbergs faste tur langs Akerselva.

For hvert semester tar nemlig disse to geografilærerne elevene med på en ekskursjon. Og dette semesteret var intet unntak.

– Vi ser på både natur- og kulturlandskapet underveis. Det er nyttig å kunne konkretisere teoristoffet med egne eksempler til eksamen, forteller Hans Petter.

Elever på tur

 

Fra Maridalsvannet til Torshov

Ekskursjon er obligatorisk i geografi-læreplanen og fra Maridalsvannet gikk de altså samlet ned til Torshov, og underveis så de på forskjellige naturgeografiske elementer. Blant annet:

  • elvas erosjon, vi så hvilke landskapsformer elva danner på sin vei mot havet
  • merker etter istiden
  • geologi, her så vi hvordan landskapet rundt Oslo er preget av geologiske prosesser som skjedde for hundrevis av millioner år siden

I tillegg så vi også på det kulturgeografiske; fra jordbrukslandskapet i Maridalen, til det gamle industrilandskapet ved Nydalsdammen og ned til det nye tertiær-/kvartærlandskapet i nedre Nydalen.

Elever Bjørknes Privatskole

– Det var varslet regn, men vi hadde oppholdsvær. Det var litt kaldt, men vi holdt godt tempo mellom stoppestedene slik at de fleste holdt varmen. God stemning! avslutter Hans Petter.

Lykke til på eksamen, folkens!