Poengberegning

Det norske utdanningssystemet er fleksibelt og gir deg en ny sjanse dersom du ikke lyktes første gang, eller hvis du ønsker å velge nye fag.

bp_katalog_2015_013

Forbedre karakterer
Det er fullt mulig å forbedre tidligere oppnådde karakterer ved å ta ny eksamen som privatist. Karakteren du da oppnår, vil normalt erstatte tidligere standpunkt- og/eller eksamenskarakter. Det er også mulig, etter nærmere regler, å bytte ut fag man tidligere har valgt og erstatte dem med nye. Dette gjelder først og fremst programfag.

Ordinær kvote for førstegangsvitnemål
Når du endrer ditt opprinnelige vitnemål, søker du i såkalt ordinær kvote ved opptak til universiteter og høyskoler i Norge. Hva dette betyr for deg, vil våre rådgivere kunne gi mer informasjon om. Kvoten for førstegangsvitnemål er forbeholdt dem som søker med vitnemålet de har fått etter å ha gått 3 år i videregående skole. Man kan ikke søke i kvoten for førstegangsvitnemål hvis man blir eldre enn 21 år det året man søker. Det er fullt mulig å bygge opp til et førstegangsvitnemål ved å ta eksamener som privatist.