Bjørknes Privatskole + Lånekassen = Sant

Bjørknes Privatskole + Lånekassen = Sant

Bjørknes Privatskole er godkjent av Lånekassen og du kan søke om støtte til studieutgiftene. Her får du vite hvordan.

For å få støtte fra Lånekassen stilles det krav til antall timer du studerer, noe som blant annet betyr at du minst må studere 50 %. Her er en oversikt som viser hva prosentandelen tilsvarer i årstimer per semester:

210-279     50%

280-314     67%

315-419     75%

420-        100%

I vårt søknadsskjema finner du antall årstimer per fag under «omfang».

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp med utregningen.

Hva koster det?

Prisen på våre kurs i skoleåret 2016-2017 varierer fra 2 500 kroner til 21 000 kroner avhengig av hvilket fag du ønsker å ta. Vi tilbyr også følgende rabatterte fagpakker:

  • Ingeniørpakken (matematikk 1T + fysikk 1 + R1 + R2) koster 39 500 kroner.
  • Hele seksfagspakken (Engelsk, matematikk, historie, naturfag, norsk og samfunnfag) koster 58 500,-
  • Firefagspakken koster 51 000,-
  • 3. påbygg koster 58 500,-

I tillegg får du rabatt hvis du tar enkelte fagkombinasjoner som kreves til medisin- eller ingeniørstudier. F.eks. vil du få 4100 kr. i rabatt hvis du tar S-matte, kjemi og fysikk for å kunne søke medisin i Norge. Nærmere informasjon om våre rabatter får du av våre rådgivere.

Maksimalprisen for ett års undervisning på Bjørknes Privatskole er i 2016 75.000,-. Alle fag må da være bestilt og registrert før skolestart. Du kan også ta enkeltfag, og betaler da per fag.

Grunnen til at du må betale for undervisningen hos oss er at vi ikke mottar statlig støtte.

Hvor mye får du i stipend og lån?

Bruk Lånekassens egen støttekalkulator for å regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån.

Søknadsfrister for stipend og lån

Høsten 2016 – 15. november

Våren 2017 – 14. mars