Bjørknes Privatskole tilrettelegger for elever med lese- og skrivevansker

Bjørknes Privatskole tilrettelegger for elever med lese- og skrivevansker

Vi arrangerte igjen for litt siden vårt årlige kurs i studieteknikk på skolen. Flere av våre elever synes det er vanskelig å finne ut hva i pensumet som er viktig å fokusere på, og at det er mye man skal lære seg.  

Deltakerne på kurset fikk en gjennomgang av temaer som:

 

·      Hvordan huske det du leser?

·      Hvordan konsentrere seg bedre?

·      Tidsplanlegging

·      Hvordan bedre lesehastigheten din?

·      Hvordan organisere og systematisere det du leser?

·      Lese og skriveferdigheter

 

Vi har lagd dette kurset primært med tanke på dem med lese – og skrivevansker eller konsentrasjonsvansker. Et siktemål for kurset er ikke bare å lære teknikker, men å styrke elevenes motivasjon. Motivasjon og stå på-vilje er en viktig nøkkel til suksess, og motivasjonen henger nøye sammen med følelsen av mestring, sier kursholder Victoria Forsberg. Hun er cand.psyk,  jobber til daglig som psykolog og underviser også på Bjørknes Høyskole.

Kurset er finansiert delvis av Bjørknes Privatskole og delvis av Alice Bjørknes Legat. Vi kan derfor tilby våre elever dette kurset gratis. Legatet ble opprettet i 1993 av skolens grunnlegger, Alice Bjørknes. Hun startet Bjørknes privatskole i 1950 og erfarte at mange som søkte til skolen, hadde møtt vanskeligheter i tidligere skolegang bl.a. på grunn av lese- og skrivevansker. Vi på Bjørknes er glade for og stolte over å kunne arrangere disse kursene for våre elever i Alice Bjørknes’ ånd også i dag. Bjørknes er en ny sjanse-skole, akkurat slik Alice Bjørknes ønsket at den skulle være.