Dette er opptakskravene for å studere medisin

Dette er opptakskravene for å studere medisin

Vil du begynne å studere medisin? Dette er fagene og karakterene du må ha for å komme inn på medisinstudiet i Norge.

På medisinstudiet lærer du hvordan du kan behandle og forebygge sykdom hos mennesker. Studiet er et profesjonsstudium og varer i totalt seks år. For å komme inn på dette studiet må du ha generell studiekompetanse med realfagskombinasjon. Generell studiekompetanse kan du få på følgende måter:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev  
 • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen: Kan benyttes hvis du har fylt 23 år og kan dokumentere minst 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen
 • To-årig godkjent fagskole

Følgende seks fag må være bestått, enten som del av den  videregående utdanningen eller tatt i tillegg til yrkesutdanning eller yrkeserfaring:

 • Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk (140 årstimer)
 • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Historie (169 årstimer)
 • Matematikk (224 årstimer)
 • Naturfag (140 årstimer)

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha disse realfagene for å være kvalifisert for opptak til medisinstudiet:

 • R1-matte eller S1-matte og  S2-matte
 • Kjemi 1 og Kjemi 2
 • Fysikk 1

Poenggrensene for å komme inn på legestudiet varierer noe fra studiested til studiested. For å komme inn på medisinstudiet i Norge må man ha svært gode karakterer. Et rent karaktersnitt på 5,3 – 5,4 er et minimum. Ved opptaket i 2015 lå poenggrensene, med tilleggspoeng  mellom  58,3 og 60,0 for førstegangsvitnemål, og mellom 66,2 og 68,1 for ordinær kvote.

Med unntak av Bjørknes Høyskole, de har egne opptakskrav. Les mer om det på deres nettside. Bjørknes Høyskole tilbyr en medisinutdanning der det første året foregår i Oslo, etterfulgt av et sommerkurs og fem studieår i Ungarn eller Slovakia.

Les mer om hvordan du kan bli lege her