Dette er studiekompetansefagene

Dette er studiekompetansefagene

Dersom du skal søke på høyere utdanning etter 23/5-regelen må du dokumentere at du har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene.

Fyller du 23 år eller mer det året du søker om studieplass på en høyskole eller universitet, kan du kvalifisere deg til opptak ved å dokumentere minst 5 års arbeidserfaring eller arbeid kombinert med skolegang etter grunnskolen. Arbeidserfaringen dokumenterer du i form av arbeidsattester. Skolegang dokumenterer du med vitnemål eller kompetansebevis.  Vær oppmerksom på at du kan få fritak fra kravet om arbeidserfaring hvis du kan dokumentere at dette skyldes sykdom e.l.  I tillegg må du dokumentere at du har fullført og bestått disse fagene:

 

  • Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
  • Engelsk (140 årstimer)
  • Samfunnsfag (84 årstimer)
  • Historie (169 årstimer)
  • Matematikk (224 årstimer)
  • Naturfag (140 årstimer)

Hvis du har bestått tre år på et yrkesfaglig studieprogram eller har fagbrev, er det også seksfagspakken som gir deg studiekompetanse.

 

Seksfagspakken

Vi har samlet alle de seks studiekompetansefagene i en egen pakke, for å gjøre det enklere og rimeligere for deg.   Vi har egne klasser for dem som tar seksfagspakken, og fagene kan tas på skolen eller som nettstudier.

 

Les mer om seksfagspakken her.