Dette må du vite om 2017 som elev på Bjørknes Privatskole

Dette må du vite om 2017 som elev på Bjørknes Privatskole

Her får du oversikten over frister, ferier og eksamensperioder for vårsemesteret 2017 på Bjørknes Privatskole.

Skolestart

Undervisningen starter onsdag 4. januar. Nye elever mottar sin individuelle timeplan på e-post, der kan du se når du skal møte opp til undervisning i 2017.

Eksamensoppmelding

Siste frist for eksamensoppmelding til våreksamen er onsdag 1. februar. Du må selv melde deg opp til eksamen på privatistweb. Du finner informasjon om eksamensoppmeldingen på itslearning og på privatistweb. Husk riktig fagkode i alle fag og i tillegg lærerkode i muntlige fag.

Vinterferie

Vinterferien er i uke 8. Det vil si at fra og med mandag 20. til og med fredag 24. februar er det ikke undervisning, men skolen er åpen for lesing.

Påskeferie

Årets påskeferie er fra og med mandag 10. til og med mandag 17. april. Skolen er åpen for lesing deler av ferien.

Prøveeksamen

I skriftlige fag arrangeres prøveeksamen fra onsdag 29. mars til søndag 2. april. Det er ikke ordinær undervisning i tentamensperioden.

Undervisningen i fag uten muntlig eksamen går til og med fredag 28. april. Siste ordinære undervisningsdag i fag med muntlig eksamen er fredag 21. april.

Eksamensperiode

Eksamensperioden for vårsemesteret er fra og med 22. april til og med 16. juni. Vi tar forbehold om mindre justeringer når det gjelder eksamensperiodens lengde.

PS Husk at fristen for å søke til studier som starter høsten 2017, er 15. april!