Dette må til for å få 6 på eksamen

Dette må til for å få 6 på eksamen

Hva forventes det egentlig av deg dersom du sikter mot toppkarakteren på skriftlig eksamen? Vi gir deg rådene.

For det første kommer du ikke utenom at du må ha sterk faktakunnskap, men det alene vil ikke kunne gi deg en 6. Du må også være god til å drøfte.

Det å drøfte innebærer argumentasjon hvor du undersøker og diskuterer et fenomen fra flere sider. Du må altså kommentere og stille spørsmål til faktaene du allerede har lagt frem, for så å vurdere det opp mot eksamensoppgavens problemstilling.

Les mer om hvordan du kan forberede deg til eksamen her.

6-oppgaver skiller seg ut i massen av eksamensbesvarelser ved at de bærer preg av selvstendighet, at du har mye kunnskap og at du forstår temaet godt nok til å kunne drøfte og dra dine egne konklusjoner.

Idémyldring

Begynn å idémyldre med en gang du starter med eksamen, skriv ned alle tanker som dukker opp innen det gitte temaet. Ta deg tid til å kladde ned alt du kan komme på, deretter kan du begynne å sortere før du setter i gang med selve skrivingen.

Ta deg pauser

Føler du deg helt tom, eller er alt bare kaos? Ta deg en luftepause for å få klarnet hodet.

Spis riktig

De fleste mister konsentrasjonevne og energi når blodsukkeret faller. Ta deg derfor tid til å spise maten du har medbrakt. Her kan du lese mer om hvilken mat som gjør deg mer fokusert.

Drikk vann

Alle funksjoner i kroppen er avhengig av vann, unngå derfor å bli dehydrert.

Skriv tydelig

Sørg for at teksten er leselig, og utform besvarelsen så strukturert som mulig. Da gjør du det mye lettere for sensor.