Med målrettet arbeid og et sterkt engasjement er alt mulig

Med målrettet arbeid og et sterkt engasjement er alt mulig

Dillnia Karbashian er opprinnelig en kurder som tok sin utdannelse i juss i Iran, og kom til Norge for fem år siden. I løpet av de fem årene hun har bodd i Norge, har hun jobbet målrettet for å kunne arbeide juridisk samtidig som hun har lært seg norsk. Hun var elev ved Bjørknes skoleåret 2017/2018. 

Dillnias utdanningsløp i Norge har vært både langt og utfordrende. I starten mottok hun mye feilinformasjon fra det offentlige, og det var lenge usikkert om hennes tidligere vitnemål ville bli godkjent. Med en fullverdig utdannelse innen jus fra Iran var dette ganske så frustrerende og forvirrende for Dillnia. Videre fikk hun beskjed om at det eneste alternativet hun hadde var å ta alle videregående fag på nytt. Hun forhørte seg med venner om hvilke skoler som fantes og hva de anbefalte, og etter å ha vurdert noen alternativer konkluderte hun med at rådgivningen på Bjørknes Privatskole skilte seg ut. 

Møtet med rådgiver  Live i løpet av skoleåret utgjorde en stor forandring for Dillnia. Etter grundig research fant nemlig Live ut at Dillnia kunne  søke seg direkte inn på masterstudier med utdannelsen hun hadde fra før, bare hun skaffet seg norsk studiekompetanse. Da var hun allerede i gang med å ta opp fagene samfunnsfag, historie, engelsk og norsk. På Bjørknes møtte Dillnia flere fantastiske lærere, deriblant Hellevi, Kristin og Kjersti. 

Sitat fra lærer Kristin: 

Jeg hadde Dillnia i norsk skoleåret 2017/2018. Hun hadde på det tidspunktet vært i Norge fire år, men snakket og skrev norsk imponerende godt. Dillnia er en av de mest målrettede elevene jeg noen gang har møtt. Hun var alltid godt forberedt og engasjert i timene og hadde mye å bidra med i kollokviearbeid med andre elever i klassen. For meg som lærer er det svært inspirerende å møte elever som Dillnia. Jeg er veldig glad for at hun har kommet inn på det studiet hun ønsket. Det viser hva du kan oppnå med målrettet arbeid og et sterkt engasjement, selv om veien kan være både lang og kronglete. Jeg ønsker henne lykke til med studiene!

Dillnia oppnådde karakteren 6 på eksamen i fagene norsk, historie og engelsk og 5 i samfunnsfag etter å ha arbeidet strukturert og målrettet  gjennom hele skoleåret . 

I dag studerer hun ved Universitetet i Oslo, der hun tar en master i juss. I tillegg har hun jobbet som kulturkonsulent for barnevernet, hvor hun har hatt en rolle som forhandler/brobygger mellom barnevernet og familier med minoritetsbakgrunn. Dillnia har også jobbet i Juristenes utdanningssenter, og holder foredrag på høyskoler og arrangerer kurs i ulike sammenhenger.

Vi er glade for at vi kunne hjelpe Dillnia med å oppklare forholdene omkring utdannelsen hennes. 

Slik beskriver Dillnia lærerne og rådgiverne på Bjørknes:  «De brydde seg virkelig, fulgte opp og fulgte meg på veien videre».

Vi ønsker Dillnia lykke til videre!