Eksamen som nettelev

Som nettelev har du full frihet og fleksibilitet. Les og studer når det passer deg. Din nettlærer holder kontakt med deg, du får lærestoff og oppgaver, og du får tilbakemeldinger på oppgavene du leverer.

Oppmelding

Uansett hvor du bor i landet kan du ta eksamen i din egen hjemkommune. Som nettelev har du selv ansvar for å melde deg opp til eksamen, når du føler deg klar for det. For å melde deg opp til eksamen må du først velge riktig fylke og logge deg inn på Privatistweb. Her kan du lese hvordan du melder deg opp steg for steg.

Frister

Oppmeldingsfristen for eksamen til jul er ca. 15. september, og frist for oppmelding til eksamen om sommeren er ca. 15. januar. Datoene varierer litt fra fylke til fylke, og du finner datoene for ditt fylke på Privatistweb eller ved å kontakte skoleetaten der du bor.

Tid for eksamen

Eksamensperioden strekker seg fra ca. 1. mai til ca. 23. juni om sommeren, og fra ca. 20. november og til ca. 23. desember om vinteren. Informasjon om hvordan du vil bli orientert om hvor og når eksamen skal avholdes i ditt fylke, finner du under «Viktig informasjon om eksamen» etter innlogging. Vi opererer med fast dato på skriftlig eksamen, individuell dato på muntlig eksamen. Sistnevnte får du oppgitt ca. fire uker før eksamensperioden starter.

Forberedelser

Når du tar eksamen som nettelev gjelder de samme tipsene og rådene som ellers. Her får du konkrete tips til eksamensforberedelsene.

Priser

Fra og med våren 17 koster det ca. 1100 kroner å avlegge eksamen i nye fag, mens det koster ca. 2200 kroner å avlegge eksamen i fag du ønsker å forbedre resultatet i.

 

Ønsker du å ta videregående fag på nett hos oss? Gå til søknadsskjemaet vårt her, eller snakk med en av våre rådgivere.