Eksamen som privatist

Hva betyr det å være privatist? Våre elever avlegger privatisteksamen i alle fag, og karakterene gis av offentlig oppnevnte sensorer. Det er altså fylkeskommunen og ikke Bjørknes som arrangerer eksamen.

sjoogfloyd_floyd_bp_260417_020a

 

Hva betyr det å avlegge eksamen som privatist?

Alle kan melde seg opp til privatisteksamen. Noen privatister forbereder seg til slike eksamener selv, andre velger å følge undervisning. Bjørknes Privatskole har over 60 års erfaring med å tilby privatister undervisning av høy kvalitet, et meget godt læringsmiljø og motiverte medelever. 

Hvem arrangerer eksamen?
Det er Privatistkontoret som arrangerer eksamen for deg som privatist. Normalt legges forholdene til rette for at du får ha din egen Bjørkneslærer som eksaminator på muntlig eksamen (gjelder ikke nettelever). Karakteren settes av offentlig oppnevnte sensorer. Vi legger forholdene til rette for at du skal være best mulig forberedt til du skal opp til eksamen.

Tid for eksamen
Eksamensperioden strekker seg for Bjørkneselever fra ca. 23.april til ca. 23.juni om sommeren, og fra ca. 15.november og til ca. 23.desember om vinteren. Informasjon om hvordan du vil bli orientert om hvor og når eksamen skal avholdes i ditt fylke, finner du under «Viktig informasjon om eksamen» etter innlogging. Vi opererer med fast dato på skriftlig eksamen, individuell dato på muntlig eksamen. Sistnevnte får du oppgitt ca. fire uker før eksamensperioden starter.

Hvor melder jeg meg opp til privatisteksamen?
Du melder deg opp på Privatistweb. Husk å melde deg opp til alle eksamener i Oslo kommune hvis du har et muntlig fag. Obs. Som nettelev kan du ta eksamen i din egen hjemkommune. 

Oppmeldingsfrist og eksamensperiode
Husk at du som privatist selv har ansvar for å melde seg opp til eksamen innen de frister som gjelder, men vi gir deg selvsagt utfyllende informasjon i forkant. Oppmeldingsfristen for eksamen i Oslo kommune til jul er 15. september, og frist for oppmelding til eksamen om våren er 1. februar. Her kan det være forskjeller fra fylke til fylke.

Obs. Nettelever kan melde seg opp i egen hjemkommune. Datoene varierer litt fra fylke til fylke, og du finner datoene for ditt fylke på Privatistweb.

Priser
Det koster 1084 kroner å avlegge privatisteksamen i nye fag, mens det koster 2170 kroner å avlegge eksamen i fag du har karakter i fra før.

Forberedelser
Her kan du lese om nyttige forberedelser til eksamen.