Eksamen som privatist

Hva betyr det å være privatist? Våre elever avlegger privatisteksamen i alle fag, og karakter gis av offentlig oppnevnte sensorer. Det er altså fylkeskommunen og ikke Bjørknes som arrangerer eksamen.

sjoogfloyd_floyd_bp_260417_020a

 

Hva betyr det å avlegge eksamen som privatist?

Alle kan melde seg opp til privatisteksamen som holdes i desember og mai hvert år. Det er viktig å overholde oppmeldingsfristen, vanligvis 15. september og 1.februar. Noen privatister forbereder seg til slike eksamener selv, andre velger å følge undervisning. Bjørknes Privatskole har over 60 års erfaring med å tilby privatister undervisning, et meget godt læringsmiljø og motiverte medelever. 

Hvem arrangerer eksamen?
I Oslo er det Privatistkontoret som arrangerer eksamen for deg som privatist. Normalt legges forholdene til rette for at du får ha din egen Bjørkneslærer som eksaminator på muntlig eksamen (gjelder ikke nettelever). Karakteren settes av offentlig oppnevnte sensorer. Vi legger forholdene til rette for at du skal være best mulig forberedt til du skal opp til eksamen. Vi forventer at du er topp motivert og bidrar til vårt gode studentmiljø!

Når og hvordan skal jeg melde meg opp til privatisteksamen?
Eksamensoppmeldingen for Bjørknes-elever skjer på privatistweb.

Oppmeldingsfrist og eksamensperiode
Husk at du som privatist selv har ansvar for å melde seg opp til eksamen innen de frister som gjelder, men vi gir deg selvsagt utfyllende informasjon i forkant. Oppmeldingsfristen for eksamen til jul er 15. september, og frist for oppmelding til eksamen om våren er 1. februar. Her kan det være forskjeller fra fylke til fylke. Eksamensperioden strekker seg fra ca 23. april til ca 23. juni om våren, og fra ca 15. november og til ca 23. desember om høsten.

NB! Er du nettelev, må du undersøke de frister som gjelder der du bor. Ta kontakt med utdanningsetaten i kommunen din, eller fylkeskommunen.

Pris på eksamen som privatist
Det koster 1000 kroner å avlegge privatisteksamen i nye fag, mens det koster 2000 kroner å avlegge eksamen i fag du har karakter i fra før.

Har du spørsmål angående det å ta eksamen som privatist, ta gjerne kontakt med oss her hos Bjørknes Privatskole.

Bestill gratis rådgivningstime her.