Få mest mulig ut av undervisningen

Få mest mulig ut av undervisningen

Synes du noen ganger at det er vanskelig å henge med i timen? Dette er noen av det du kan gjøre for å få mer ut av undervisningen.

Møt forberedt

Les stoffet dere skal gjennomgå før du møter opp til timen. På den måten blir det lettere for deg å forstå og delta aktivt i undervisningen.

Hold deg unna distraksjoner

Legg vekk alt som kan ta oppmerksomheten din vekk fra det som skjer i klasserommet, og da   spesielt sosiale medier. Her er en oversikt over hvilke apper som kan hjelpe deg når selvkontrollen svikter.

Notér

Når du noterer er det lettere å holde fokus og få med seg det som blir sagt, pluss at det er en fin måte å både lære og huske stoffet bedre på. Notatskriving kan med andre ord spare deg for mye pensumlesing. Renskriv notatene etter at undervisningen er over og kategoriser dem. Her kan du lese mer om hvordan du kan bli bedre på notatskriving.

Vær uthvilt

Søvn er viktig for læring og konsentrasjon, så pass på at du har fått nok søvn slik at du føler deg uthvilt når du møter opp til undervisningen.

Vær aktiv i timene

Bryt lydmuren! Venn deg til å delta i klassediskusjoner, svare på spørsmål fra læreren, og spør når det er noe du ikke får med deg. På den måten holder du deg skjerpet og våken, og du er med og skaper et mer levende læringsmiljø i klassen.