Fag og priser

Her finner du en oversikt over våre fag og priser. Våre halvårsfag har undervisningsstart 8.januar og 23.august. Våre helårsfagsfag har undervisningsstart 23.august 2018

Maksimal pris for klasseromsundervisningen  i løpet av  ett  skoleår: Kr 75 000,-.

Fagpakker klasseromsundervisning (skolestart i august)

Fagpakker nettundervisning: 

FORKURS:  Skolen tilbyr forkurs før skolestart i matematikk, grammatikk og studieteknikk. For priser og påmelding se her.
NB! Forkurs er ikke inkludert i maksimalprisen eller pakkeprisene.

LABORATORIEKURS/FELTKURS  avholdes i fag med eksperimentelt innslag til eksamen og er ikke inkludert i fagprisene, med unntak av helårskurs i naturfag. Ytterligere informasjon og påmelding via faglærer. For priser for laboratoriekursene og feltkurset i biologi se her. 

NETTSTUDIER: Les mer om nettstudier her.

HELÅRSFAG, FELLESFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Engelsk Vg1 4 15500
Fransk nivå I Vg1+2 5 17500
Fransk nivå II Vg1+2 5 17500
Spansk nivå I Vg1+2 5 17500
Spansk nivå II Vg1+2 5 17500
Tysk nivå I Vg1+2 5 17500
Tysk nivå II Vg1+2 5 17500
Historie Vg2+3 4 12900
Matematikk 1P+2 P 5 17500
Matematikk 1P+2P utvidet 7 23000
Naturfag 4 12500
Norsk skriftlig og muntlig 7 21500

HELÅRSFAG, PROGRAMFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Fransk nivå I 5 17500
Fransk nivå II 5 17500
Spansk nivå I 5 17500
Spansk nivå II 5 17500
Tysk nivå I 5 17500
Tysk nivå II 5 17500
Biologi 1+2 Vg2+3 6* 22500
Fysikk 1 Vg2 3* 12000
Fysikk 1+2 Vg2+3
Geofag 1+2 Vg2+3
6*
5 (høst) og 6 (vår)
22500
21800
Kjemi 1+2 Vg2+3 6* 22500
Matematikk 1T+R1 Vg1+2 7 23000
Matematikk R1+R2 Vg2+3 7 23000
Matematikk 1T+S1 Vg1+2**** 5 17500
Matematikk S1+S2 Vg2+3 7 23000
Ingeniørpakke(Matematikk 1T, R1, R2 og Fysikk 1) 14* 41000
Sosiologi/Sosialkunnskap  Vg2+3 6 22000
Sosiologi/Pol. og m.rett. Vg2+3 6 22000
Rettslære 1+2 Vg2-3 6 22000
Øk.styring/Øk. og ledelse Vg2+3 6 22000
Psykologi 1+2, Vg2+3 6 22000
Int. eng.+samf.faglig eng. Vg2+3 6 22000
* Laboratoriekurs er ikke inkludert, bør tas i tillegg.


HALVÅRSFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Engelsk Vg1 5 10900
Geografi Vg1 3 6900
Historie Vg2+3 6 11400
Kroppsøving teori 2 4500
Matematikk 1P Vg1 6 12900
Matematikk 1T Vg1 6 12900
Matematikk 2P Vg2 4 8900
Matematikk 1P+2P 7 15500
Matematikk 2P-Y 6 12900
Naturfag 5* 10500
Norsk skriftlig** 3 10000
Nynorsk grammatikk*** 2900
Norsk muntlig 7 13200
Religion Vg3 3 6900
Samfunnsfag Vg1 3 6900
Biologi 1 Vg2 5* 10900
Biologi 2 Vg3 6* 12900
Fysikk 1 Vg2 5* 10900
Fysikk 2 Vg3 6* 12900
Geofag 1 Vg2
Geofag 2 Vg3
5
6
10900
12900
Kjemi 1 Vg2 5* 10900
Kjemi 2 Vg3 6* 12900
Matematikk R1 Vg2 6 12900
Matematikk R2 Vg3 6 12900
Matematikk S1 Vg2 6 12900
Matematikk S2 Vg3 6 12900
Sosialkunnskap Vg3 6 12900
Sosiologi og sos.antr. Vg2 5 10900
Politikk og m.rett. Vg3 6 12900
Rettslære 1 Vg2 6 10900
Rettslære 2 Vg3 6 12900
Økonomistyring  Vg2 6 12900
Økonomi og ledelse Vg3 6 12900
Psykologi 1 Vg2 5 10900
Psykologi 2 Vg3 6 12900
Internasjonal engelsk 6 12900
Samfunnsfaglig engelsk 6 12900
* Laboratoriekurs er ikke inkludert, bør tas i tillegg. For priser se baksiden.

** For deg som skal ta eksamen i nynorsk, anbefales kurs i nynorsk grammatikk i tillegg (se nedenfor)

*** Undervises i fire økter á 3 timer.

 

ANDRE KOSTNADER VED SKOLEGANGEN:
Som privatist må man betale eksamensavgift til fylkeskommunen. En annen viktig kostnad, er utgifter til skolebøker.