Biologi

Biologi er et interessant fag for deg som er nysgjerrig på hvordan livsprosessene og artsmangfoldet på jorda oppstår og fungerer. Det gir dessuten verdifulle realfagspoeng.

Bjorknes_Aapendag_2017_Stills_Redigert_01-0121

 

Har du fulgt en tiger på jakt vil du aldri kunne glemme den styrken og besluttsomheten som plutselig er der når hun eksploderer i handling. Du vil heller aldri kunne glemme hvor stor hun er og hvor grasiøst hun beveger seg under jakten. Og hvor nøyaktig hun er når hun senere skal skjule byttet for mulige konkurrenter.

Du vil aldri kunne glemme det hvis du har sett en flokk delfiner i tett kommunikasjon samarbeide om å drive sammen en fiskestim. Og hvordan de lærer, utvikler fangstteknikkene og overfører kunnskapen sin til neste generasjon.

Du vil aldri kunne glemme det hvis du har kunnet se inn i en termittue. Der du finner et velorganisert samfunn med millioner av innbyggere. Der noen dyrker mat, noen rydder, noen bygger, noen kriger, noen pleier larvene som skal bygge samfunnet videre og én legger egg. Du vil aldri slutte å overraskes og fascineres av naturens uendelighet av løsninger på livets utfordringer når du først begynner å se.

Biologi vil åpne øynene dine for naturens mangfold og samspill, og gir dessuten verdifulle realfagspoeng.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Biologi 1

Gjennomgangstemaet i Biologi 1 er biologisk mangfold. Her lærer du om mangfold i form,  levevis, funksjon og formering. Siden mennesket også er et biologisk objekt, lærer du om menneskets anatomi og fysiologi. På Bjørknes underviser vi Biologi 1, både i høstsemesteret og i vårsemesteret, med 5 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Biologi 1 finner du her.

Biologi 2

Den røde tråden i Biologi 2 er evolusjon. Du lærer hvordan utviklingen av livet på jorda har skjedd og skjer, hvordan den har ført til mangfoldet av organismer og hvordan alle disse organismene lever sammen i et gjensidig avhengighetsforhold. Biologi 2 er et frittstående biologifag, og bygger ikke på BIO1. På Bjørknes underviser vi Biologi 2 både i høstsemesteret og i vårsemesteret, med 6 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Biologi 2 finner du her.

Biologi 1+2

Vi tilbyr også et årskurs i biologi, der BIO1 gjennomgås i høstsemesteret og BIO2 i vårsemesteret. Dette kurset har 6 undervisningstimer pr. uke gjennom hele skoleåret.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig-praktisk eksamen i BIO1, og både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen i BIO2.

Kompetansegivende:

Biologi kreves ikke for noen høyere utdanning, men gir realfagspoeng.