Engelsk VG1

Gode engelskkunnskaper blir stadig viktigere. På Bjørknes får du kunnskapene og ferdighetene du trenger for å kunne kommunisere med mennesker over nesten hele verden

Dette vil du lære

Målet for faget er først og fremst at du skal kunne kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk. Undervisningen vil gi deg mulighet til å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke og forstå det engelske språkets struktur. Du vil også få innsikt i engelskspråklig litteratur, og i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige delen av verden. Stadig flere jobber stiller krav til gode engelskkunnskaper, og dette er et godt sted å begynne.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Undervisning på skole og på nett

På Bjørknes har vi undervisning i Engelsk VG1, både som helårskurs med 4 timer undervisning pr. uke, og som semesterkurs høst og vår med 5 undervisningstimer pr. uke.
Læreplanen finner du her

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i engelsk.

Kompetansegivende:

Engelsk VG1 er ett av de 6 fagene som gir generell studiekompetanse.