Fransk nivå 1

Mange mener at fransk er et av de vakreste språkene vi har, og språket er svært utbredt. Interessert i å studere eller jobbe internasjonalt? Da er fransk språket for deg.

Dette vil du lære

Fransk er et viktig og vakkert fremmedspråk som snakkes av ca. 200 millioner mennesker, ikke bare i Frankrike, men også i tidligere franske kolonier som Quebec i Canada, Marokko, Tunisia og Algerie. Fransk er også arbeidsspråket i mange internasjonale organisasjoner, og er ofte nødvendig for deg med internasjonale ambisjoner innen eksempelvis bistandsarbeid.

I undervisningen vil vi konsentrere oss om tre hovedområder – selve språket (vokabular, uttale og grammatikk), kommunikasjon (lytte, lese, skrive og samtale) og kulturforståelse (kunst, kultur og samfunn).

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Fransk I også som tredje fremmedspråk

Fransk I kan også velges som et tredje fremmedspråk, og vil da ha status som programfag (fagkoder PSP5013 og PSP5014). Som programfag vil fremmedspråk nivå I gi 0,5 tilleggspoeng.

På Bjørknes undervises Fransk I med 5 timer pr. uke gjennom ett skoleår.

Læreplanen for Fransk nivå I finner du her.

Fagkode:

FSP5020 (skriftlig)
FSP5021 (muntlig)

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i fremmedspråk.

Kompetansegivende:

Fremmedspråk er et obligatorisk fellesfag i studieforberedende programområder.

Pris:

Klasserom:
18.500,-

Omfang:

225 timer. 27 % støtte i Lånekassen.