Fransk nivå 2

Har du Fransk nivå I fra før? I Fransk nivå II setter vi et fokus på å bruke det du allerede har lært, og utvikle ferdighetene dine videre.

Dette lærer du

Fransk nivå II bygger videre på fransk fra grunnskolen eller fra videregående skole (nivå I). Fransk kan også velges som et tredje fremmedspråk, og vil da ha status som programfag (fagkoder PSP5015 og PSP5016). Som programfag vil fremmedspråk nivå II gi 0,5 tilleggspoeng.

I undervisningen vil vi konsentrere oss om tre hovedområder – selve språket (vokabular, uttale og grammatikk), kommunikasjon (lytte, lese, skrive og samtale) og kulturforståelse (kunst, kultur og samfunn).

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Hvorfor Fransk nivå II?

Fransk er et viktig og vakkert fremmedspråk som snakkes et hundretalls millioner verden over. Har du internasjonale ambisjoner? Da er det viktig å være oppmerksom på at fransk er arbeidsspråket i mange internasjonale organisasjoner.
På Bjørknes undervises Fransk II med 5 timer pr. uke gjennom ett skoleår. Læreplanen for Fransk nivå II finner du her.

Fagkode:

FSP5023 (skriftlig)
FSP5027 (muntlig)

Pris:

Klasserom: 18.500,-

Omfang:

225 timer. 27 % støtte i Lånekassen.