Fysikk

Fysikken påvirker deg hver eneste dag. I dette faget lærer du mer om hvordan verden henger sammen, og påvirkes av de fysiske lovene. Fysikk er nødvendig dersom du har lyst til å bli for eksempel lege eller ingeniør.

Dette lærer du

Kanskje uten at du vet det, er hverdagen din gjennomsyret av fysikk! Da du skrudde på lyset da du våknet, var det fysikk som fikk det til å lyse. Da du sjekket telefonen var det fysikk som gjorde det mulig. Da du lot deg transportere til skolen med buss eller trikk var det takket være fysikk. Da du skrudde på PC-en og gikk ut på nettet var det fysikk bak hver pixel og bit. Og da du på ettermiddagen la deg ned i gresset og tittet opp på skyene var det fysikkens lover de fulgte på sin ferd over himmelen. Og himmelen. Universet. Det er fysikk, det! Fysikkfaget lar deg sette verdens bestanddeler i en logisk sammenheng, og du vil oppleve naturens naturlig orden og organisering. Fysikk er ofte en forutsetning for flere helsefag, og gir verdifulle realfagspoeng.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Fysikk 1

Dette kurset gir en innføring i de eldste, viktigste og fortsatt gyldige fysikklovene innen mekanikk, elektrisitet og varmelære. Dessuten møter du moderne fysikk i form av astrofysikk- og strålingslover, atomfysikk og kjernefysikk, samt teknologiske fag som elektronikk og digital fotografering. Vi vil beskrive naturen med enkel matematikk, og du vil lære å planlegge og gjennomføre enkle fysiske forsøk. På Bjørknes Privatskole underviser vi Fysikk 1 både som helårskurs med 3 timer undervisning pr. uke, og som semesterkurs høst og vår, med 5 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Fysikk 1 finner du her.

Fysikk 2

I Fysikk 2 møter du også den «gamle» fysikken i de viktigste lovene i mekanikk, gravitasjon, elektrisitet og magnetisme. Den moderne fysikken tar deg med inn i Einsteins spesielle og generelle relativitetsteori, og partikkel- og kvantefysikken. Vi ser dessuten på teknologiske fag som digital lydsampling, røntgen og ultralyd. På Bjørknes underviser vi Fysikk 2 både i høstsemesteret og i vårsemesteret, med 6 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Fysikk 2 finner du her.

Fysikk 1+2

Vi tilbyr også et årskurs i fysikk, der FYS 1 gjennomgås i høstsemesteret og FYS 2 i vårsemesteret. Dette kurset har 6 undervisningstimer pr. uke gjennom hele skoleåret.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig-praktisk eksamen i FYS 1, og både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen i FYS 2.

Kompetansegivende:

Fysikk 1 kreves for flere utdannelser innenfor helse- og ingeniørfag på universitetsnivå.