Geofag

Geofag er et programfag som gir deg en fordypning i fellesfaget geografi. Faget dreier seg om hvordan jorden er bygget opp, og de prosessene som former landskapet. Geofag gir realfagspoeng.

Geofag handler først og fremst om våre fysiske omgivelser; jord, luft og vann. I dette faget lærer du om jordskorpa som er i stadig forandring, kreftene som ligger bak forandringen, og om naturkatastrofer som skyldes disse forandringene. Du lærer om værfenomener og om klimatiske variasjoner, både naturlige og menneskeskapte. Du vil også lære om hvordan internasjonalt samarbeid kan redusere konsekvensene av akutte naturkatastrofer og global oppvarming. Geofag gir 0,5 realfagspoeng.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.


På Bjørknes privatskole underviser vi Geofag 1 med 5 uketimer, både i høst- og vårsemesteret. Læreplanen i Geofag 1 finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge muntlig/praktisk eksamen i geofag 1.

Kompetansegivende:

Geofag kreves ikke for noen høyere utdanning, men gir 0,5 realfagspoeng.