Geografi VG1

Er du interessert i hvordan jorda er bygd opp og hvilke muligheter den byr på for menneskene? Geografi er et spennende og viktig fag, som også er obligatorisk for de fleste vitnemål som gir studiekompetanse.

Dette lærer du

Geografi handler om å få kunnskap om hvordan jorda vår er satt sammen med fjell og daler, elver, sjøer og hav, stein og jord og byer, planter og dyr. Du vil lære om hvordan vi mennesker forvalter naturressursene for å skaffe oss mat, energi, råvarer til industri og bygningsmaterialer til byer og veier. Det som gjør geografi til et så spennende fag er møtepunktet mellom så forskjellige fag som biologi, kjemi, meteorologi, geologi og flere samfunnsfag. Geografi er nødvendig for vitnemål fra studiespesialiserende, og midt i blinken for deg som er interessert i hvordan verden er bygget opp.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Hvordan er studieløpet?

På Bjørknes underviser vi Geografi både i høstsemesteret og i vårsemesteret, med 3 timer undervisning pr. uke. Læreplanen for Geografi VG1 finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig eksamen i geografi.

Kompetansegivende:

Geografi er et obligatorisk fellesfag i utdanningsprogram for studiespesialisering.