Historie VG2 og VG3

Historie er et stort og spennende fag som gir deg kunnskap om hvordan historiske begivenheter har lagt grunnlaget for dagens samfunn. På Bjørknes Privatskole kan du ta historie både i klasserom og på nett.

Dette lærer du

Historiefaget har to overordnede målsettinger: Du skal lære historieforståelse og metoder brukt i historiefaget, og du skal lære om samfunn og menneskers liv til ulike tider. I historiefaget ligger også spennende skjæringspunkter mellom kunst, kultur, sosiologi og politikk, og du vil lære hvordan ulike uttrykk i disse områdene kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Undervisning i klasserom og på nett

På Bjørknes har vi undervisning i Historie både som helårskurs med 4 timer undervisning pr. uke, og som semesterkurs høst og vår med 6 undervisningstimer pr. uke. Læreplanen for Historie finner du her (VG2) og her (VG3).

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig eksamen i historie.

Kompetansegivende:

Historie er ett av de 6 fagene som gir generell studiekompetanse.