Internasjonal engelsk

Alle må ha engelsk som grunnleggende fellesfag i den videregående skolen. Hvis du ønsker å bli enda bedre i engelsk og få solide kunnskaper om litteratur og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden, bør du velge Internasjonal engelsk som programfag. Samfunnsfaglig engelsk bygger på Internasjonal engelsk. Det velger du hvis du vil få enda bedre engelskkunnskaper og dypere forståelse for samfunnsforhold i de delene av verden der engelsk er hovedspråket.

Dette lærer du

Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig engelsk er programfag som gir deg en grundig innføring ikke bare i det engelske språket, men også i en lang rekke viktige fagområder innenfor kultur og samfunnsfag. Du vil lære om globalt samarbeid og internasjonale konflikter, om engelskspråklige mediers rolle i det internasjonale samfunnet, om ulike sider ved det flerkulturelle samfunnet i den engelsktalende verden og betydningen av flerkulturell kompetanse.

Internasjonal engelsk er et opptakskrav til flere utdanninger i den engelskspråklige verden. Engelsk er dessuten et stadig mer utbredt arbeidsspråk, også i Norge, og dette faget gir deg et godt utgangspunkt.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

På Bjørknes underviser vi Internasjonal engelsk med 6 timer pr. uke i høstsemesteret.
Læreplanen i Internasjonal engelsk finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i Internasjonal engelsk.

Kompetansegivende:

Internasjonal engelsk kreves for opptak til enkelte studier i utlandet.