Kjemi

Kjemi handler om de stoffene som alt på jorda er bygd opp av. Du kan glede deg til å se hvordan de små byggeklossene blir til en stor helhet.

Bjorknes_Aapendag_2017_Stills_Redigert_01-0166

 

Livet er kjemi! Uansett hva du gjør, er det et resultat av kjemiske reaksjoner som skjer i kroppen din. Når du går en tur i fjellet er det kjemiske reaksjoner som frigjør energi som gjør at du kan bevege deg. Det er kjemiske reaksjoner som gjør at de riktige musklene trekker seg sammen og slapper av til riktig tid. Det er kjemiske reaksjoner i netthinna i øynene som gjør at du oppfatter omgivelsene rundt deg. Og det er kjemiske reaksjoner i plantene som gjør at lufta har oksygen som du kan puste inn. Alt er kjemi.

Gjennomført Kjemi 1+2 er et krav for flere utdannelser på universitetsnivå.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema

Kjemi 1

Dette kurset gir en innføring i generell kjemi. Det legges vekt på grunnleggende kjemiske prinsipper der du lærer om grunnstoffene og hvordan de reagerer og danner kjemiske forbindelser til ulike typer kjemiske reaksjoner. På Bjørknes underviser vi Kjemi 1 både i høstsemesteret og i vårsemesteret, med 5 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Kjemi 1 finner du her.

Kjemi 2

Dette kurset bygger på Kjemi 1, og viderefører noen av temaene derfra. Du lærer mer om syrer, baser og organisk kjemi, samt introduksjon av nye emner som kjemisk analyse, elektrokjemi og biokjemi. På Bjørknes underviser vi Kjemi 2 både i høstsemesteret og i vårsemesteret, med 6 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Kjemi 2 finner du her.

Kjemi 1+2

Vi tilbyr også et årskurs i kjemi, der KJE 1 gjennomgås i høstsemesteret og KJE 2 i vårsemesteret. Dette kurset har 6 undervisningstimer pr. uke gjennom hele skoleåret.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig-praktisk eksamen i KJE 1, og både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen i KJE 2.

Kompetansegivende:

Kjemi 1+2 kreves for flere utdannelser innenfor helsefag på universitetsnivå.