Kroppsøving VG3

Viktigheten av god helse kan nesten ikke overvurderes. I kroppsøvingsfaget lærer du hva som kreves for at man kan ha en sunn kropp og god helse.

Hva lærer du?

De tre hovedemnene i kroppsøvingsfaget er idrettsaktivitet, friluftsliv og trening, og livsstil. I teoridelen av kurset lærer du å bruke kart og kompass for å planlegge turer i naturen og du lærer om sammenhengene mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse.

Eksamen er dels en prøve på de teoretiske kunnskapene dine innenfor kroppsøvingsfaget, og dels en praktisk prøve på fysiske ferdigheter generelt og spesielt innenfor en idrett du velger blant 4 alternativer. De 4 alternativene er dans, basketball, fotball og innebandy. Læreplanen finner du her: VG1, VG2, VG3.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Hvorfor kroppsøving?

Kroppsøving er nødvendig for vitnemål fra studiespesialiserende. Kunnskap om kroppsøving og en sunn livsstil er dessuten verdifull informasjon å ta med seg i det som forhåpentligvis blir et langt og aktivt liv.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge både muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving.

Kompetansegivende:

Kroppsøving er et obligatorisk fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram.