Matematikk 1P og 2P

Matematikk 1P+2P er et avsluttende kurs i matematikk for elever som ikke har tenkt å fortsette med matematikk på høyere nivå. 1+2P er et minstekrav for å oppnå generell studiekompetanse. Man må ha minimum 4 i 1+2P for å komme inn på lærerutdanninger. Trenger du grunnleggende mattekunnskaper? Bjørknes tilbyr matematikk 1+2P både i klasserom og på nett.

Dette lærer du

I 1P er hovedelementene tall og algebra, geometri, sannsynlighet, funksjoner og økonomi. I 2P bygges det videre på tall og algebra, statistikk og funksjoner og i tillegg lærer du om modellering. Dette er et praktisk kurs, og du vil altså lære om ting du sannsynligvis vil få bruk for på et senere tidspunkt.

På Bjørknes underviser vi matematikk 1P+2P både som helårskurs, med 5 eller 7 timer undervisning pr. uke, og i vårsemesteret med 7 undervisningstimer pr. uke. Læreplanen finner du her (1P) og her (2P).

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en skriftlig eksamen både i matematikk 1P og 2P.

Kompetansegivende:

Matematikk 1P+2P ett av de 6 fagene som gir generell studiekompetanse.