Matematikk 1T

Hvis du vil ta samfunnsfaglig matematikk, S, eller realfaglig matematikk, R, trenger du teoretisk matematikk, 1T, som grunnlag. Bjørknes tilbyr faget som klasseromsundervisning over et semester, og som nettkurs.

Dette lærer du

Matematikk 1T er et grunnkurs i matematikk for deg som har tenkt å fortsette med R- eller S-matematikk. Alene gir ikke faget studiekompetanse, men kan kombineres med 2P, S1 eller R1 for å bygge opp til generell studiekompetanse.R1 eller  S1+ S2 er krav for å komme inn på en del helsefaglige og økonomiske studier, mens ingeniørutdanninger krever R1+R2.  

Hovedemnene i matematikk 1T er tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, samt funksjoner.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.
På Bjørknes underviser vi matematikk 1T både i høstsemesteret og vårsemesteret, med 7 eller 6 undervisningstimer pr. uke. Læreplanen finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en skriftlig eksamen i matematikk 1T.

Kompetansegivende:

Sammen med S1 eller R1 inngår matematikk 1T i generell studiekompetanse.