Norsk VG1-3

Som det største fellesfaget i videregående skole, er norsk svært viktig. På Bjørknes Privatskole kan du ta faget både i klasserom og på nett, noe som gir deg en unik fleksibilitet. Vi har også egne kurs i norsk skriftlig for dem som bare trenger den delen av faget, og vi har intensivkurs i nynorsk.

Dette lærer du

Norsk er det mest omfattende fellesfaget i videregående skole. Målet for faget er todelt. Norsk er for det første et kommunikasjonsfag der du skal lære å analysere og tolke ulike typer tekster, samt å uttrykke deg godt skriftlig. For det andre er norsk et kultur- og dannelsesfag. Ved å lære om litteratur- og språkhistorien, og ved å fordype deg i norske og utenlandske tekster, skal du få mulighet til økt kulturforståelse og personlig utvikling.

Undervisning i norsk på skole og på nett

På Bjørknes har vi undervisning i norsk som helårskurs med 7 timer undervisning pr. uke. Dette kurset omfatter norsk skriftlig hoved- og sidemål, samt norsk muntlig. Vi tilbyr også semesterkurs høst og vår i norsk skriftlig med tre undervisningstimer pr. uke, og semesterkurs både høst og vår i norsk muntlig med 7 undervisningstimer pr. uke. Du har også muligheten til å ta norsk som nettkurs, dersom du har en hektisk hverdag.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Eksamensform norsk

Privatister må avlegge tre eksamener i norsk: Norsk skriftlig hovedmål, norsk skriftlig sidemål og norsk muntlig. Hvis du har bestått faget fra tidligere, kan du velge å ta eksamen bare i den eller de delene av faget du ønsker å forbedre.
Læreplanen for Norsk VG1 – VG3 finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i norsk.

Kompetansegivende:

Norsk VG3 er ett av de 6 fagene som gir generell studiekompetanse.