Samfunnsøkonomi

Dette lærer du

Dette faget gir deg en grunnleggende innføring i hvordan økonomien fungerer og håndteres i en bedrift. Fagene vil være verdifulle nesten uansett hvilket yrke du velger, og er naturligvis et godt grunnlag for videre studier innenfor økonomifaget. Siden økonomi handler mye om tall, må du beherske de grunnleggende regneartene, og i tillegg også prosentregning.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Samfunnsøkonomi 1

Samfunnsøkonomi 2

 

 

Kompetansegivende:

Økonomifagene kreves ikke for noen høyere utdanning