Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter bygger på programfaget Sosiologi og sosialantropologi og gir grunnlag for å forstå de politiske prosessene som styrer verden. I en verden som i økende grad blir globalisert, er dette et svært viktig fag.

Dette lærer du

Dette kurset gir deg en innføring i statsvitenskap. Hovedelementene er norsk og internasjonal politikk med særlig vekt på menneskerettighetsproblematikk, demokrati og makt. Du vil også lære om bakgrunnen for internasjonale konflikter og betydningen av internasjonalt samarbeid. Disse viktige emnene belyses både ut fra u-/i-landsperspektiv og med utgangspunkt i globale miljøutfordringer.

For deg som vil forstå verden

Dette faget gir deg grunnleggende kunnskap til både norsk og internasjonal politikk, og du vil kunne se hvordan det internasjonale samspillet fungerer. Med Politikk og menneskerettigheter får du et godt grunnlag for videre studier innenfor samfunnsfagene.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

 

På Bjørknes underviser vi Politikk og menneskerettigheter i vårsemesteret, med 6 undervisningstimer pr. uke.

Sammen med Sosiologi og sosialantropologi er Politikk og menneskerettigheter et fordypningsfag i programområdet for språk og samfunnsfag.

Læreplanen i Politikk og menneskerettigheter finner du her.

Eksamensform:

Privatister må avlegge skriftlig eksamen i politikk og menneskerettigheter.

Kompetansegivende:

Politikk og menneskerettigheter kreves ikke for noen høyere utdanning.