Psykologi

Ønsker du en dypere innsikt i menneskenes psyke og personlighet? Da kan du velge psykologi som programfag. Psykologi er et flott grunnlag for utdanninger som helsefag, juss, pedagogikk, osv. Psykologi er også tilgjengelig som nettkurs.

I den greske gudeverden var Psyke personifiseringen av sjelen. I følge mange religiøse og filosofiske betraktninger har hvert individ en unik sjel som gir grunnlag for individets bevisste opplevelse av omgivelsene, og som er styrende for individets atferd. Ikke å undres over da, at nettopp studiet av vår atferd og våre mentale prosesser ble hetende psykologi – læren om sjelen.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Psykologi 1

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i psykologifagets historie og utvikling fram til i dag. Du vil presenteres for fagområder som utviklingspsykologi, læringspsykologi, helsepsykologi og evolusjonspsykologi. På Bjørknes underviser vi Psykologi 1 både i høstsemesteret og vårsemesteret med 5 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Psykologi 1 finner du her.

Mulighetene for nettstudier er med på å gi deg den fleksibiliteten du trenger. Les mer her.

Psykologi 2

I dette kurset legges det størst vekt på den moderne psykologien. Her møter du sosialpsykologi og ledelsespsykologi. I tillegg er psykologiske årsaksteorier og ulike behandlingsmetoder i forbindelse med psykiske lidelser en viktig del av dette kurset. Psykologi 2 kan leses uavhengig av Psykologi 1. På Bjørknes underviser vi Psykologi 2 vårsemesteret med 6 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Psykologi 2 finner du her.

Psykologi 1+2

Vi tilbyr også et årskurs i psykologi, der PSY1 gjennomgås i høstsemesteret og PSY2 i vårsemesteret. Dette kurset har 6 undervisningstimer pr. uke gjennom hele skoleåret.

Fagkode:

SAM3037 (PSY1)
SAM3038 (PSY2)

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig eksamen i Psykologi 1 og en skriftlig i Psykologi 2.

Kompetansegivende:

Psykologi kreves ikke for noen studier, men faget gir et godt grunnlag for studier innenfor flere områder som helsefag, juss, pedagogisk utdanning osv.

Pris:

Helårskurs
PSY 1+2: 23.000,-
Halvårskurs:
PSY1: 11.200,-
PSY2: 13.200,-

Omfang:

140 + 140 timer. 17 +17 % støtte i Lånekassen.

Klikk her for PDF-versjonen.