Psykologi

Ønsker du en dypere innsikt i menneskenes psyke og personlighet? Da kan du velge psykologi som programfag. Psykologi er et flott grunnlag for utdanninger som helsefag, juss, pedagogikk, osv. Psykologi er også tilgjengelig som nettkurs.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Psykologi 1

I dette kurset får du en grunnleggende innføring i psykologifagets historie og utvikling fram til i dag. Du vil presenteres for fagområder som utviklingspsykologi, læringspsykologi, helsepsykologi og evolusjonspsykologi. På Bjørknes underviser vi Psykologi 1 både i høstsemesteret og vårsemesteret med 5 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Psykologi 1 finner du her.

Mulighetene for nettstudier er med på å gi deg den fleksibiliteten du trenger. Les mer her.

Psykologi 2

I dette kurset legges det størst vekt på den moderne psykologien. Her møter du sosialpsykologi og ledelsespsykologi. I tillegg er psykologiske årsaksteorier og ulike behandlingsmetoder i forbindelse med psykiske lidelser en viktig del av dette kurset. Psykologi 2 kan leses uavhengig av Psykologi 1. På Bjørknes underviser vi Psykologi 2 i høstsemesteret og i vårsemesteret med 6 timer undervisning pr. uke. Læreplanen i Psykologi 2 finner du her.

Psykologi 1+2

Vi tilbyr også et årskurs i psykologi, der PSY1 gjennomgås i høstsemesteret og PSY2 i vårsemesteret. Dette kurset har 6 undervisningstimer pr. uke gjennom hele skoleåret.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig eksamen i Psykologi 1 og en skriftlig i Psykologi 2.

Kompetansegivende:

Psykologi kreves ikke for noen studier, men faget gir et godt grunnlag for studier innenfor flere områder som helsefag, juss, pedagogisk utdanning osv.