Religion og etikk VG3

Religion handler om tro. Dette faget kan kanskje gi deg et nytt perspektiv på livets store spørsmål, og en større innsikt i vår egen og andres kultur og tradisjoner. På Bjørknes møter du kunnskapsrike og engasjerte lærere som gir deg et godt grunnlag for å ta eksamen i religion.

Dette lærer du

Religion og etikk er et fag som angår alle, og er kanskje mer aktuelt enn på lenge. Som mennesker blir vi hele livet konfrontert med spørsmål av eksistensiell art. Faget religion og etikk gir kunnskap om forskjellige religioner, livssyn og om mer filosofiske spørsmål – både i et nasjonalt og et globalt perspektiv. Det kan derfor hjelpe deg til å utvikle forståelse og respekt for egne og andres tradisjoner og måter å tenke på.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Fagets formål

I læreplanen står det blant annet at «[…] opplæringen i faget skal bidra til å stimulere hver enkelt elev i arbeidet med livstolknings- og holdningsspørsmål». Religion er et krav for å oppnå vitnemål fra studiespesialiserende.
På Bjørknes underviser vi Religion og etikk både i høstsemesteret og i vårsemesteret, med 3 timer undervisning pr. uke. Læreplanen for Religion og etikk finner du her.

Fagkode:

REL1001

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig eksamen i religion og etikk.

Kompetansegivende:

Religion er et obligatorisk fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram