Rettslære

Ønsker du en karriere som jurist, eller er du bare nysgjerrig på hvordan det norske lovverket fungerer? Da er rettslære et flott utgangspunkt.

Dette lærer du

I vårt demokratiske system har vi definert tre statsmakter; den lovgivende, den utøvende og den dømmende. Den siste har ansvaret for å kontrollere at reglene som er fremmet av den lovgivende makt og iverksatt av den utøvende, følges av alle samfunnets aktører. Det er denne tredje statsmaktens oppgaver og gjerninger du får innblikk i gjennom rettslærefaget.

Rettslære 1

Alle mennesker møter situasjoner der kunnskap om lover og regler er både nyttig og nødvendig. Rettslære 1 gir deg en innføring i viktige juridiske områder som familierett, arverett, strafferett, arbeidsrett og likestilling. På Bjørknes underviser vi Rettslære 1 med 6 uketimer i høstsemesteret. Læreplanen i Rettslære 1 finner du her.

Rettslære 2

I Rettslære 2 møter du andre juridiske fagområder enn i Rettslære 1. Det betyr at de to kursene til sammen vil gi deg en bred innføring i rettsvesenets ulike arbeidsområder og -oppgaver. Hovedemnene i Rettslære 2 er erstatningsrett, avtalerett, kjøpsrett og forbrukerrett, forvaltningsrett og menneskerettigheter. På Bjørknes underviser vi Rettslære 2 med 6 uketimer i vårsemesteret. Læreplanen i Rettslære 2 finner du her.

 

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge muntlig eksamen i Rettslære 1 og skriftlig eksamen i Rettslære 2.

Kompetansegivende:

Rettslære kreves ikke for noen høyere utdanning.