Samfunnsfag VG1

I dette faget får du blant annet en bevissthet om hvordan du som individ kan påvirke samfunnet, og hvordan samfunnet påvirker deg. Våre dyktige lærere leder deg frem til eksamen i faget. Vi tilbyr samfunnsfag både i klasserom og på nett.

Dette lærer du

Dette faget skal blant annet gi deg en forståelse av menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling, både i Norge og i verdenssamfunnet. Det er et mål at du gjennom arbeidet med samfunnsfag skal øke kunnskapen om det kulturelle mangfoldet i verden, og kunne vise hvordan sosialt fellesskap påvirker menneskers holdninger, kunnskap og atferd. Det er også et mål at faget skal gi deg en bevissthet om hvordan individet selv kan påvirke samfunnet og sin egen livssituasjon.

Samfunnsfag er med andre ord et fag som tar for seg det som påvirker deg og de rundt deg hver eneste dag.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Samfunnsfag VG1 i klasserom og på nett

På Bjørknes underviser vi Samfunnsfag både som helårskurs, med 2 timer undervisning pr. uke, og som semesterkurs høst og vår med 3 undervisningstimer pr. uke. Du har også muligheten for nettundervisning.
Læreplanen for Samfunnsfag VG1 finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister skal avlegge en muntlig eksamen i samfunnsfag

Kompetansegivende:

Samfunnsfag VG1 er ett av de 6 fagene som gir generell studiekompetanse.