Samfunnsfaglig engelsk

Om du er interessert i britisk og amerikansk språk, historie, kultur og politikk er dette faget for deg.

I Samfunnsfaglig engelsk vil du opparbeide et rikt og nyansert ordforråd, særlig innenfor samfunnsfaglige emner. I tillegg til det rent språklige har vi særlig fokus på britisk og amerikansk historie, økonomi, politikk og kultur. Du vil få kunnskap om viktige historiske hendelser, internasjonale konflikter, samfunnsstruktur og mye mer, og du vil få trening i å drøfte og behandle tekster med samfunnsfaglig innhold.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

På Bjørknes underviser vi Samfunnsfaglig engelsk med 6 timer pr. uke i vårsemesteret.
Læreplanen i Samfunnsfaglig engelsk finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i samfunnsfaglig engelsk.

Kompetansegivende:

Samfunnsfaglig engelsk kreves ikke for opptak til høyere utdanning