Sosialkunnskap

Dette faget handler om individet og hvordan det påvirkes av velferdsstaten, menneskerettigheter og andre sosiale forhold.

Dette lærer du

Sosialkunnskap inneholder elementer fra fagområder som sosiologi, psykologi og statsvitenskap. Du får en grunnleggende innføring i analyser av menneskets utvikling fra fødsel til død, spesielt knyttet til ulike typer av kriser vi mennesker gjennomgår i løpet av livet. Faget inneholder også en innføring i velferdsstatens oppbygging, menneskerettigheter og faglige teorier om årsaker til velferdsforskjeller og sosiale problemer, som rusmisbruk og kriminalitet. Sentralt i kurset står også samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder.

For deg som vil studere eller jobbe innen helse og samfunn

Sosialkunnskap gir et godt grunnlag for videre samfunnsfaglige studier ved universitet og høyskoler, og kan også være nyttig som grunnlag for helsefaglig utdanning.

På Bjørknes underviser vi Sosialkunnskap i vårsemesteret med 6 timer undervisning pr. uke.

Sammen med Sosiologi og sosialantropologi er Sosialkunnskap et fordypningsfag i programområdet for språk og samfunnsfag.
Læreplanen i Sosialkunnskap finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge skriftlig eksamen i sosialkunnskap.

Kompetansegivende:

Sosialkunnskap kreves ikke for noen høyere utdanning.