Spansk nivå 1

Språk, kommunikasjon og kultur - alt dette får du bryne deg på i Spansk nivå 1.

Nesten 400 millioner mennesker har spansk som morsmål. Nesten 50 millioner av dem bor i Spania, resten i Amerika der nesten alle landene i Sør- og Mellom-Amerika har spansk som offisielt språk. I tillegg til at Spania er et yndet feriemål for mange nordmenn, er landet også en viktig handelspartner for Norge.

I undervisningen vil vi konsentrere oss om tre hovedområder – selve språket (vokabular, uttale og grammatikk), kommunikasjon (lytte, lese, skrive og samtale) og kulturforståelse (kunst, kultur og samfunn). Her lærer du altså språkets grunnleggende elementer, og får en forståelse for samfunnet i spansktalende land.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Spansk også som tredje fremmedspråk

Spansk kan også velges som et tredje fremmedspråk, og vil da ha status som programfag (fagkoder PSP5049 og PSP5050). Som programfag vil fremmedspråk nivå I gi 0,5 tilleggspoeng. På Bjørknes undervises Spansk I med 5 timer pr. uke gjennom ett skoleår.

Læreplanen for Spansk nivå I finner du her

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i fremmedspråk.

Kompetansegivende:

Fremmedspråk er et obligatorisk fellesfag i studieforberedende programområder.