Spansk nivå II

Har du hatt spansk i ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det i videregående skole, må du ta det på nivå II. Faget gir deg grundige kunnskaper og gode ferdigheter i språket.

Dette lærer du

Spansk nivå II bygger på nivå 1 eller spansk fra grunnskole. Også her skal vi konsentrere oss om selve språket, kommunikasjon og kulturforståelse. Det du som elev vil oppleve er at i nivå II vil vi, med utgangspunkt i det du har lært i nivå I, kommunisere og i større grad bruke språket aktivt.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Spansk nivå II som tredje fremmedspråk

Spansk kan også velges som et tredje fremmedspråk, og vil da ha status som programfag (fagkoder PSP5051 og PSP5052). Som programfag vil fremmedspråk nivå II gi 0,5 tilleggspoeng.

På Bjørknes undervises Spansk II med 5 timer pr. uke gjennom ett skoleår.
Læreplanen for Spansk nivå II finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i fremmedspråk.

Kompetansegivende:

Fremmedspråk er et obligatorisk fellesfag i studieforberedende programområder.