Tysk nivå 1

Verdensspråket tysk har en solid forankring i kultur, politikk og handel.

Tysk er morsmål for over 100 millioner mennesker i Europa, og er dermed det største språkfellesskapet i vår verdensdel. Det er et sentralt språk innen europeisk kultur, politikk og handel. Tyskland er Norges nest største handelspartner, kun overgått av Sverige.

I undervisningen vil vi konsentrere oss om tre hovedområder – selve språket (vokabular, uttale og grammatikk), kommunikasjon (lytte, lese, skrive og samtale) og kulturforståelse (kunst, kultur og samfunn). Undervisningen vil fokusere på grunnleggende ferdigheter, og er for deg som ønsker å forbedre karakteren fra Tysk I, som ikke har hatt tysk på ungdomsskole, eller deg som ønsker å bytte språkfag.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Tysk I som tredje fremmedspråk

Tysk I kan også velges som et tredje fremmedspråk, og vil da ha status som programfag (fagkoder PSP5067 og PSP5068). Som programfag vil fremmedspråk nivå I gi 0,5 tilleggspoeng.

På Bjørknes undervises Tysk I med 5 timer pr. uke gjennom ett skoleår.

Læreplanen for Tysk nivå I finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i fremmedspråk.

Kompetansegivende:

Fremmedspråk er et obligatorisk fellesfag i studieforberedende programområder.