Tysk nivå II

Har du hatt tysk i ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det i videregående skole, må du ta det på nivå II. Faget gir deg grundige kunnskaper og gode ferdigheter i språket.

Tysk nivå II bygger på nivå 1 eller tysk fra grunnskole. Også her skal vi konsentrere oss om selve språket, kommunikasjon og kulturforståelse. Det du som elev vil oppleve er at i nivå II vil vi, med utgangspunkt i det du har lært i nivå I, kommunisere og i større grad bruke språket aktivt.

Klikk her for å bestille rådgivningstime.
Klikk her for å gå direkte til søknadsskjema.

Tysk II som tredje fremmedspråk

Tysk II kan også velges som et tredje fremmedspråk, og vil da ha status som programfag (fagkoder PSP5067 og PSP5068). Som programfag vil fremmedspråk nivå II gi 0,5 tilleggspoeng.

På Bjørknes undervises Tysk II med 5 timer pr. uke gjennom ett skoleår.
Læreplanen for Tysk nivå II finner du her.

 

Eksamensform:

Privatister må avlegge både muntlig og skriftlig eksamen i fremmedspråk.

Kompetansegivende:

Fremmedspråk er et obligatorisk fellesfag i studieforberedende programområder