Fagpakker

Her finner du en oversikt over våre fag og priser med pakkepriser for våre nettstudier. Våre halvårsfag har undervisningsstart 8.januar og 22.august. Våre helårsfagsfag har undervisningsstart 22.august 2018

sjoogfloyd_floyd_bp_260417_002a_L
Maksimal pris for klasseromsundervisningen  i løpet av  ett  skoleår: Kr 76 000,-.

Fagpakker klasseromsundervisning (skolestart i august)

Fagpakker nettundervisning: 

 • De 6 studiekompetansefagene (seksfagspakken) eller 3. påbyggingsår Kr 38 500,-.

  Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), historie, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.

  Når du fyller 23 år, er det seks fag som avgjør om du har studiekompetanse. Den såkalte 23/5-regelen sier at dersom du har fylt 23 år, har fagbrev eller kan dokumentere minst fem års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen, trenger du disse fagene for å få generell studiekompetanse.

  Matematikk: Du har to alternativer når det gjelder valg av dette faget, 1P+2P eller 1T+S1. Begge alternativene vil dekke mattekravet i forhold til generell studiekompetanse, men 1T+S1 er et vanskeligere kurs, og er for deg som skal gå videre med matematikk.

 • Påbygning til generell studiekompetanse med fagbrev Kr 32 000,-.
  Matematikk, naturfag, norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) og historie.
 • Påbygning til generell studiekompetanse uten fagbrev Kr 38 500,-.
  Matematikk, naturfag, norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), historie, kroppsøving, psykologi 1.

FORKURS:  Skolen tilbyr forkurs før skolestart i matematikk, grammatikk og studieteknikk. For priser og påmelding se her.
NB! Forkurs er ikke inkludert i maksimalprisen eller pakkeprisene.

LABORATORIEKURS/FELTKURS  avholdes i fag med eksperimentelt innslag til eksamen og er ikke inkludert i fagprisene, med unntak av helårskurs i naturfag. Ytterligere informasjon og påmelding via faglærer. For priser for laboratoriekursene og feltkurset i biologi se her. 

NETTSTUDIER: Les mer om nettstudier her.

HELÅRSFAG, FELLESFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Engelsk Vg1 4 17000
Fransk nivå I Vg1+2 5 18500
Fransk nivå II Vg1+2 5 18500
Spansk nivå I Vg1+2 5 18500
Spansk nivå II Vg1+2 5 18500
Tysk nivå I Vg1+2 5 18500
Tysk nivå II Vg1+2 5 18500
Historie Vg2+3 4 14000
Matematikk 1P+2 P 5 17500
Matematikk 1P+2P utvidet 7 25000
Naturfag 4 13500
Norsk skriftlig og muntlig 7 22500

HELÅRSFAG, PROGRAMFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Spansk nivå I 5 18500
Spansk nivå II 5 18500
Tysk nivå I 5 18500
Tysk nivå II 5 18500
Biologi 1+2 Vg2+3 6* 23500
Fysikk 1 Vg2 3* 13000
Fysikk 1+2 Vg2+3
Geofag 1+2 Vg2+3
6*
5 (høst) og 6 (vår)
23500
22500
Kjemi 1+2 Vg2+3 6* 23500
Matematikk 1T+R1 Vg1+2 7 24000
Matematikk R1+R2 Vg2+3 7 24000
Matematikk 1T+S1 Vg1+2**** 5 18500
Matematikk S1+S2 Vg2+3 7 24000
Ingeniørpakke(Matematikk 1T, R1, R2 og Fysikk 1) 14* 42000
Rettslære 1+2 Vg2-3 6 23000
Øk.styring/Øk. og ledelse Vg2+3 6 22000
Psykologi 1+2, Vg2+3 6 23000
Int. eng.+samf.faglig eng. Vg2+3 6 23000
* Laboratoriekurs er ikke inkludert, bør tas i tillegg.


HALVÅRSFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Engelsk Vg1 5 11200
Geografi Vg1 3 7200
Historie Vg2+3 6 11500
Kroppsøving teori 2 4900
Matematikk 1P Vg1 6 13200
Matematikk 1T Vg1 6 13200
Matematikk 2P Vg2 4 9200
Matematikk 1P+2P 7 16000
Matematikk 2P-Y 6 13200
Naturfag 5* 10900
Norsk skriftlig** 3 10000
Nynorsk grammatikk*** 3100
Norsk muntlig 7 13500
Religion Vg3 3 7200
Samfunnsfag Vg1 3 7200
Biologi 1 Vg2 5* 11200
Biologi 2 Vg3 6* 13200
Fysikk 1 Vg2 5* 11200
Fysikk 2 Vg3 6* 13200
Geofag 1 Vg2
Geofag 2 Vg3
5
6
11200
13200
Kjemi 1 Vg2 5* 11200
Kjemi 2 Vg3 6* 13200
Matematikk R1 Vg2 6 13200
Matematikk R2 Vg3 6 13200
Matematikk S1 Vg2 6 13200
Matematikk S2 Vg3 6 13200
Sosialkunnskap Vg3 6 13200
Sosiologi og sos.antr. Vg2 5 11200
Politikk og m.rett. Vg3 6 13200
Rettslære 1 Vg2 6 11200
Rettslære 2 Vg3 6 13200
Samfunnsøkonomi 1 Vg2 5 11200
Samfunnsøkonomi 2 Vg2 6 13200
Psykologi 1 Vg2 5 11200
Psykologi 2 Vg3 6 13200
Internasjonal engelsk 6 13200
Samfunnsfaglig engelsk 6 13200
* Laboratoriekurs er ikke inkludert, bør tas i tillegg. For priser se baksiden.

** For deg som skal ta eksamen i nynorsk, anbefales kurs i nynorsk grammatikk i tillegg (se nedenfor)

*** Undervises i fire økter á 3 timer.

 

ANDRE KOSTNADER VED SKOLEGANGEN:
Som privatist må man betale eksamensavgift til fylkeskommunen. En annen viktig kostnad, er utgifter til skolebøker.