Fagpakker

Her finner du en oversikt over våre fag og priser med pakkepriser. Våre halvårsfag har undervisningsstart 8. januar og i august. Våre helårsfagsfag har undervisningsstart i august 2019


Maksimal pris for klasseromsundervisningen  i løpet av  ett  skoleår: Kr 79 000,-.

Fagpakker klasseromsundervisning (skolestart i august)

 • De 6 studiekompetansefagene (seksfagspakken) eller 3. påbyggingsår: Kr 63 000,-.
 • Påbygning til generell studiekompetanse uten fagbrev Kr 61 500,-
 • Firefagspakken  Kr 55 000,-.
 • Ingeniørpakke med matematikk 1T, R1, R2 og fysikk 1: Kr 44 000,-.
 • Medisinpakke Norge med R-matte (kjemi 1+2, fysikk 1 og matematikk R1): Kr 48 000,-.
 • Medisinpakke Norge med S-matte (kjemi 1+2,  fysikk 1 og matematikk S1+S2):  Kr 52 000,-.
 • Medisinpakke utland  (kjemi 1+2 og biologi 1+2): Kr 45 000,-.

Fagpakker nettundervisning: 

 • De 6 studiekompetansefagene (seksfagspakken) eller 3. påbyggingsår Kr 38 500,-.

  Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), historie, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.

  Når du fyller 23 år, er det seks fag som avgjør om du har studiekompetanse. Den såkalte 23/5-regelen sier at dersom du har fylt 23 år, har fagbrev eller kan dokumentere minst fem års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen, trenger du disse fagene for å få generell studiekompetanse.

  Matematikk: Du har to alternativer når det gjelder valg av dette faget, 1P+2P eller 1T+S1. Begge alternativene vil dekke mattekravet i forhold til generell studiekompetanse, men 1T+S1 er et vanskeligere kurs, og er for deg som skal gå videre med matematikk.

 • Påbygning til generell studiekompetanse med fagbrev Kr 32 000,-.
  Matematikk, naturfag, norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) og historie.
 • Påbygning til generell studiekompetanse uten fagbrev Kr 38 500,-.
  Matematikk, naturfag, norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), historie, kroppsøving, psykologi 1.

FORKURS:  Skolen tilbyr forkurs før skolestart i matematikk, grammatikk og studieteknikk. For priser og påmelding se her.
NB! Forkurs er ikke inkludert i maksimalprisen eller pakkeprisene.

LABORATORIEKURS/FELTKURS  avholdes i fag med eksperimentelt innslag til eksamen og er ikke inkludert i fagprisene, med unntak av helårskurs i naturfag. Ytterligere informasjon og påmelding via faglærer. For priser for laboratoriekursene og feltkurset i biologi se her. 

NETTSTUDIER: Les mer om nettstudier her.

ANDRE KOSTNADER VED SKOLEGANGEN:
Som privatist må man betale eksamensavgift til fylkeskommunen. En annen viktig kostnad, er utgifter til skolebøker.