Fagpakker

Under ser du våre fagpakker med pakkepriser for våre nettstudier.

sjoogfloyd_floyd_bp_260417_002a_L

Seksfagspakken

Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), historie, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.Pris 38 500,-.

Når du fyller 23 år, er det seks fag som avgjør om du har studiekompetanse. Den såkalte 23/5-regelen sier at dersom du har fylt 23 år, har fagbrev eller kan dokumentere minst fem års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen, trenger du disse fagene for å få generell studiekompetanse.

Matematikk: Du har to alternativer når det gjelder valg av dette faget, 1P+2P eller 1T+S1. Begge alternativene vil dekke mattekravet i forhold til generell studiekompetanse, men 1T+S1 er et vanskeligere kurs, og er for deg som skal gå videre med matematikk.

Påbygning til generell studiekompetanse uten fagbrev

Matematikk, naturfag, norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), historie, kroppsøving, psykologi 1. Pris 38 500,-.

Påbygning til generell studiekompetanse med fagbrev

Matematikk, naturfag, norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) og historie. Pris kr 32 000,-