Fagpakker

Her finner du en oversikt over våre fag og priser med pakkepriser for våre nettstudier. Våre halvårsfag har undervisningsstart 8.januar og 22.august. Våre helårsfagsfag har undervisningsstart 22.august 2018


Maksimal pris for klasseromsundervisningen  i løpet av  ett  skoleår: Kr 76 000,-.

Fagpakker klasseromsundervisning (skolestart i august)

Fagpakker nettundervisning: 

 • De 6 studiekompetansefagene (seksfagspakken) eller 3. påbyggingsår Kr 38 500,-.

  Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), historie, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag.

  Når du fyller 23 år, er det seks fag som avgjør om du har studiekompetanse. Den såkalte 23/5-regelen sier at dersom du har fylt 23 år, har fagbrev eller kan dokumentere minst fem års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen, trenger du disse fagene for å få generell studiekompetanse.

  Matematikk: Du har to alternativer når det gjelder valg av dette faget, 1P+2P eller 1T+S1. Begge alternativene vil dekke mattekravet i forhold til generell studiekompetanse, men 1T+S1 er et vanskeligere kurs, og er for deg som skal gå videre med matematikk.

 • Påbygning til generell studiekompetanse med fagbrev Kr 32 000,-.
  Matematikk, naturfag, norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) og historie.
 • Påbygning til generell studiekompetanse uten fagbrev Kr 38 500,-.
  Matematikk, naturfag, norsk (hovedmål, sidemål og muntlig), historie, kroppsøving, psykologi 1.

FORKURS:  Skolen tilbyr forkurs før skolestart i matematikk, grammatikk og studieteknikk. For priser og påmelding se her.
NB! Forkurs er ikke inkludert i maksimalprisen eller pakkeprisene.

LABORATORIEKURS/FELTKURS  avholdes i fag med eksperimentelt innslag til eksamen og er ikke inkludert i fagprisene, med unntak av helårskurs i naturfag. Ytterligere informasjon og påmelding via faglærer. For priser for laboratoriekursene og feltkurset i biologi se her. 

NETTSTUDIER: Les mer om nettstudier her.

HELÅRSFAG, FELLESFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Engelsk Vg1 4 17000
Spansk nivå I Vg1+2 5 18500
Spansk nivå II Vg1+2 5 18500
Tysk nivå I Vg1+2 5 18500
Tysk nivå II Vg1+2 5 18500
Historie Vg2+3 4 14000
Matematikk 1P+2 P 5 17500
Matematikk 1P+2P utvidet 7 25000
Naturfag 4 13500
Norsk skriftlig og muntlig 7 22500

HELÅRSFAG, PROGRAMFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Spansk nivå I 5 18500
Spansk nivå II 5 18500
Tysk nivå I 5 18500
Tysk nivå II 5 18500
Biologi 1+2 Vg2+3 6* 23500
Fysikk 1 Vg2 3* 13000
Fysikk 1+2 Vg2+3
Geofag 1+2 Vg2+3
6*
5 (høst) og 6 (vår)
23500
22500
Kjemi 1+2 Vg2+3 6* 23500
Matematikk 1T+R1 Vg1+2 7 24000
Matematikk R1+R2 Vg2+3 7 24000
Matematikk 1T+S1 Vg1+2**** 5 18500
Matematikk S1+S2 Vg2+3 7 24000
Ingeniørpakke(Matematikk 1T, R1, R2 og Fysikk 1) 14* 42000
Rettslære 1+2 Vg2-3 6 23000
Øk.styring/Øk. og ledelse Vg2+3 6 22000
Psykologi 1+2, Vg2+3 6 23000
Int. eng.+samf.faglig eng. Vg2+3 6 23000
* Laboratoriekurs er ikke inkludert, bør tas i tillegg.


HALVÅRSFAG

Fag

Timer pr. uke

Pris

Engelsk Vg1 5 11200
Geografi Vg1 3 7200
Historie Vg2+3 6 11500
Kroppsøving teori 2 4900
Matematikk 1P Vg1 6 13200
Matematikk 1T Vg1 6 13200
Matematikk 2P Vg2 4 9200
Matematikk 1P+2P 7 16000
Matematikk 2P-Y 6 13200
Naturfag 5* 10900
Norsk skriftlig** 3 10000
Nynorsk grammatikk*** 3100
Norsk muntlig 7 13500
Religion Vg3 3 7200
Samfunnsfag Vg1 3 7200
Biologi 1 Vg2 5* 11200
Biologi 2 Vg3 6* 13200
Fysikk 1 Vg2 5* 11200
Fysikk 2 Vg3 6* 13200
Geofag 1 Vg2
Geofag 2 Vg3
5
6
11200
13200
Kjemi 1 Vg2 5* 11200
Kjemi 2 Vg3 6* 13200
Matematikk R1 Vg2 6 13200
Matematikk R2 Vg3 6 13200
Matematikk S1 Vg2 6 13200
Matematikk S2 Vg3 6 13200
Sosialkunnskap Vg3 6 13200
Sosiologi og sos.antr. Vg2 5 11200
Politikk og m.rett. Vg3 6 13200
Rettslære 1 Vg2 6 11200
Rettslære 2 Vg3 6 13200
Samfunnsøkonomi 1 Vg2 5 11200
Samfunnsøkonomi 2 Vg2 6 13200
Psykologi 1 Vg2 5 11200
Psykologi 2 Vg3 6 13200
Internasjonal engelsk 6 13200
Samfunnsfaglig engelsk 6 13200
* Laboratoriekurs er ikke inkludert, bør tas i tillegg. For priser se baksiden.

** For deg som skal ta eksamen i nynorsk, anbefales kurs i nynorsk grammatikk i tillegg (se nedenfor)

*** Undervises i fire økter á 3 timer.

 

ANDRE KOSTNADER VED SKOLEGANGEN:
Som privatist må man betale eksamensavgift til fylkeskommunen. En annen viktig kostnad, er utgifter til skolebøker.