Feltkurs i biologi

Bjørknes Privatskole har igjen gjennomført sitt årlige feltkurs i biologi for å lære mer om økosystemet i innsjøer samt undersøke dyre- og planteliv🔍

Bjørknes Privatskole har igjen gjennomført sitt årlige feltkurs i biologi, hvor turen gikk til Nøklevann i Oslo.🌲 Her skulle elevene lære mer om økosystemet i innsjøen samt undersøke dyre- og planteliv. Det ble også tatt vannprøver for å sjekke vannkvaliteten, og ved hjelp av kanoer og spesialutstyr kom de seg rundt omkring i innsjøen for å fange opp ulike dyr og sjekke plantelivet. En av Turistforeningens hytter i området ble gjort om til et laboratorium denne dagen slik at elevene kunne foreta analyser av levende plankton🔬Vannprøvene ble tatt med tilbake til skolen, og her skal de studeres nærmere enten på lab-kurset nå i høst eller til våren for dem som skal ha biologi 2. Spennende og ikke minst lærerik dag ute i naturen! 🍃