Forkurs i grammatikk

Dette kurset vil være svært nyttig for deg som ikke har vært i kontakt med språkfag på en stund, og som skal følge ordinær undervisning i tysk, fransk, spansk og/eller engelsk i skoleåret. Kurset kan også være nyttig for deg som skal ha undervisning i norsk!

Kurset gir først en kort innføring i lingvistikk. Videre vil hovedvekten legges på gjennomgåelse av grammatikk; formlære, syntaks og semantikk. Kurset vil gi deg en god oversikt over ordklasser og gi trening i setningsanalyse. Kurset inneholder også sjangerlære, og det vil bli presentert gode skriveråd for tekstproduksjon i fremmedspråk og norsk.

Kurset dekkes med 10 timers undervisning på ettermiddagstid.

Kurset koster kr. 1800,-.