Forkurs i matematikk – kurs T/S

Er ment for deg som i skoleåret skal følge undervisning i matematikk 1T + R1 eller 1T + S1 eller S1+S2.

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset vil gi deg nødvendige forkunnskaper om du skal følge ett av kursene 1T+R1, 1T+S1, S1+S2, S1 eller S2, og trenger å friske opp den grunnleggende matematikken (algebra). Du vil lære om tallregning, bokstavregning, brøkregning, likninger og funksjoner. I alle emner vil du lære å regne både med og uten hjelpemidler. Med dette forkurset, vil du være godt rustet for å gå i gang med kurset du skal følge resten av skoleåret.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er lagt opp til felles gjennomgang av teorien og mye individuell oppgaveløsning i eget tempo med én til én oppfølging ved behov. Ved kursoppstart får du utdelt et arbeidshefte som inkluderer både teori, eksempler og oppgaver, så du trenger ikke ta med noe annet enn skrivesaker.

Kurset går over 16 timer.

Kurset koster kr. 2700,-.

Test deg selv

Klarer du ikke denne testen, anbefaler vi at du følger forkurs A.
Test deg selv uten bruk av kalkulator.

 1. Trekk sammen:
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 12.20.44 p.m.
 2. Gjør om til ubrudden brøk:
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.40.40 p.m.
 3. Regn ut uten bruk av kalkulator:
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.41.24 p.m.
 4. Løs likningen:
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.41.58 p.m.
 5. Funksjonen y er gitt ved
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.43.03 p.m.
  1. I hvilket punkt skjærer grafen y-aksen
  2. Ligger punktet (1,2) på grafen?

Fasit