Forkurs i matematikk – kurs T/S

Er ment for deg som i skoleåret skal følge undervisning i matematikk 1T + R1 eller 1T + S1 eller S1+S2.

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset vil gi deg nødvendige forkunnskaper om du skal følge ett av kursene 1T+R1, 1T+S1, S1+S2, S1 eller S2, og trenger å friske opp den grunnleggende matematikken (algebra). Du vil lære om tallregning, bokstavregning, brøkregning, likninger og funksjoner. I alle emner vil du lære å regne både med og uten hjelpemidler. Med dette forkurset, vil du være godt rustet for å gå i gang med kurset du skal følge resten av skoleåret.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er lagt opp til felles gjennomgang av teorien og mye individuell oppgaveløsning i eget tempo med én til én oppfølging ved behov. Du trenger ikke ta med noe annet enn skrivesaker.

Kurset går over 16 timer.

Kurset koster kr. 2800,-.

Test deg selv

Klarer du ikke denne testen, anbefaler vi at du følger forkurs A.
Test deg selv uten bruk av kalkulator.

 1. Trekk sammen:
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 12.20.44 p.m.
 2. Gjør om til ubrudden brøk:
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.40.40 p.m.
 3. Regn ut uten bruk av kalkulator:
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.41.24 p.m.
 4. Løs likningen:
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.41.58 p.m.
 5. Funksjonen y er gitt ved
  Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.43.03 p.m.
  1. I hvilket punkt skjærer grafen y-aksen
  2. Ligger punktet (1,2) på grafen?

Fasit