Forkurs i matematikk – kurs R

Er ment for deg som i skoleåret skal følge undervisning i matematikk R1+R2 og som har et ufullstendig eller sviktende grunnlag fra før.

Hvem passer dette kurset for?

Dette kurset vil gi deg nødvendige forkunnskaper om du skal følge ett av kursene 1T+R1, 1T+S1, S1+S2, S1 eller S2, og trenger å friske opp den grunnleggende matematikken (algebra). Du vil lære om tallregning, bokstavregning, brøkregning, likninger og funksjoner. I alle emner vil du lære å regne både med og uten hjelpemidler. Med dette forkurset, vil du være godt rustet for å gå i gang med kurset du skal følge resten av skoleåret.

Kurset inneholder sentrale emner fra matematikk 1T i tillegg til grunnleggende algebra.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er lagt opp til felles gjennomgang av teorien og mye individuell oppgaveløsning i eget tempo med én til én oppfølging ved behov. Du trenger ikke ta med noe annet enn skrivesaker.

Matematikk kurs B dekkes med 20 timers undervisning.

Kurset koster kr. 3300,-.

Test deg selv

Klarer du ikke denne testen, anbefaler vi at du følger forkurs R.

Skjermbilde 2017-03-06 kl. 1.59.38 p.m.

Skjermbilde 2017-03-06 kl. 2.00.33 p.m.

Skjermbilde 2017-03-06 kl. 2.01.10 p.m.

Skjermbilde 2017-03-06 kl. 2.01.40 p.m.

Fasit