Forkurs i matematikk – kurs P

Forkurs for deg som skal ta praktisk matematikk (1P, 2P eller 2P-Y).

Hvem passer dette kurset for?

Her repeterer vi grunnleggende matematikk fra ungdomsskolen. Kurset starter med en gjennomgang av addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Kurset tar videre for seg algebra, funksjoner, geometri, sannsynlighet, likninger, graftegning og økonomi. I alle emner vil du lære å regne både med og uten hjelpemidler. Med dette forkurset, vil du være godt rustet for å gå i gang med kurset du skal følge resten av skoleåret.

Kurset passer for alle som skal ta praktisk matematikk, og er svært nyttig for de som ikke har praktisert matte på en stund.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen er lagt opp til felles gjennomgang av teorien og mye individuell oppgaveløsning i eget tempo med én til én oppfølging ved behov. Du trenger ikke ta med noe annet enn skrivesaker.

Kurset dekkes med 20 timers undervisning på dagtid.

Kurset koster kr. 3300,-