Forkurs i matematikk – kurs P

Forkurs for deg som skal ta praktisk matematikk (1P, 2P eller 2P-Y).

Her repeterer vi grunnleggende matematikk fra ungdomsskolen. Kurset starter med en gjennomgang av addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Kurset tar videre for seg algebra, funksjoner, geometri, sannsynlighet, likninger, graftegning og økonomi.

Kurset passer for alle som skal ta praktisk matematikk, og er svært nyttig for de som ikke har praktisert matte på en stund.

Kurset dekkes med 20 timers undervisning på dagtid.

Kurset koster kr. 3200,-