Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse

For å kunne søke om opptak til grunnutdanning ved universitet eller høyskole trenger du generell studiekompetanse. Det er flere veier til dette målet.

 

Studieløp som leder til generell studiekompetanse

 

Per i dag er det fire studieløp som gir deg generell studiekompetanse:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning
 • Fagopplæring med fag-/svennebrev
 • Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen: Kan benyttes hvis du har fylt 23 år og kan dokumentere minst 5 års yrkeserfaring og/eller utdanning etter grunnskolen
 • Toårig godkjent fagskole

I tillegg må følgende seks fag være bestått og enten dekket inn i løpet av den 3-årige videregående utdanningen eller tatt i tillegg til fagbrev eller yrkespraksis/utdanning:

 • Norsk hovedmål, sidemål og muntlig (393 årstimer)
 • Engelsk (140 årstimer)
 • Samfunnsfag (84 årstimer)
 • Historie (169 årstimer)
 • Matematikk (224 årstimer)
 • Naturfag (140 årstimer)
 • Tilsvarende fag fra Reform 94 eller tidligere kan godkjennes som likeverdige med fag i Kunnskapsløftet.

 

Til noen studier er det spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Se mer på Samordna Opptak.

 

Klar til å søke fag ved Bjørknes? Klikk her for å komme til søknadsskjemaet.

 

Vi gir gratis rådgivning for generell studiekompetanse

Våre rådgivere kan gi råd om hvilken vei frem mot generell studiekompetanse som synes best for deg, og om hvilke fagkrav som gjelder ved den utdanningen du har tenkt å søke.

Enten du har generell studiekompetanse men ønsker å forbedre karakterer, eller mangler karakter i noen fag kan våre rådgivere gi deg råd tilpasset din situasjon og kartlegge din vei. Klikk her for å bestille gratis rådgivningstime

 

For deg som skal ta allmenn påbygning

For å studere ved høyskole eller universitet må du ha generell studiekompetanse. Hvis du har tatt yrkesfag i videregående skole, kan du ta påbygging til generell studiekompetanse. Her kan du lese mer om allmenn påbygning.